Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

De dekkingsdikte van de wapening definiëren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

De dekkingsdikte van de wapening definiëren

De dekkingsdikte van de wapening definiëren

Wapeningsstaven hebben een betondekking nodig om tegen schadelijke elementen zoals het weer en brand beschermd te kunnen worden.Wanneer u enkelvoudige staven maakt, gebruikt Tekla Structures de dikte van de betondekking om de positie van de staaf te bepalen.

Als u de dekkingsdikte van wapening wilt definiëren, u kunt het volgende doen:

Aan Actie

De dekkingsdikte wijzigen met rechtstreekse wijziging

 1. Zorg ervoor dat de knopRechtstreekse wijziging is ingeschakeld.

 2. Selecteer een enkelvoudige wapeningsstaaf, een wapeningsstaafgroep of een net.

 3. Versleep een lijnhandle naar de gewenste locatie.

Wijzig de dekkingsdikte met de eigenschappen Enkele wapening , Staafgroep of Wapeningsnet.

 1. Selecteer een enkelvoudige wapeningsstaaf, een wapeningsstaafgroep of een net.

 2. Dubbelklik op de wapening om de eigenschappen te openen.

 3. Definieer de dekkingsdikte van de wapeningsstaaf in het gedeelte Dekking.

  De dekking kan in drie richtingen worden gedefinieerd:
  • Op het vlak, dat wil zeggen de afstand vanaf de onder-, boven- en zijvlakken van onderdelen tot de staaf.

   U kunt verschillende waarden invoeren.Voer de waarden in om de staaf te maken in de volgorde waarin u de punten aanwijst.Als u minder waarden invoert dan er staafbenen zijn, gebruikt Tekla Structures de laatste waarde voor de resterende benen.

  • Van het vlak, dat wil zeggen de afstand vanaf het eindvlak van het onderdeel tot de staaf.

   Als de wapeningsstaaf zich buiten het onderdeel bevindt, moet u in het vak In vlak en/of Van het vlak een negatieve waarde invoeren.

  • In de lengterichting van de staaf, dat wil zeggen begin en eind.

   Als u de lengte van het laatste been van een staaf wilt definiëren, gebruikt u de optie Been lengte en de schakeloptie Snap naar dichtstbijzijnde punten.Wijs vervolgens een willekeurig punt aan op de rand van een onderdeel of een lijn om de richting voor het been van de staaf aan te geven.

 4. Klik op Wijzig.

De standaard dekkingsdikte van de stavensets in een model wijzigen

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Opties om het dialoogvenster Opties te openen.
 2. Ga naar de instellingen Stavenset.
 3. Wijzig de instellingen en klik op OK.
 4. Als u de wijzigingen in alle geselecteerde of bestaande stavensets in het model wilt toepassen, klikt u op het tabblad Beton op Stavenset > Staafset opnieuw genereren .

De dekkingsdikte van de stavensets in een afzonderlijk betonnen onderdeel wijzigen

 1. Dubbelklik op een betonnen onderdeel om toegang tot de eigenschappen te krijgen.
 2. Klik in het gedeelte Meer op de knop Gebruikersattributen.
 3. Ga naar het tabblad Stavenset.
 4. Definieer de dekkingsdikte aan de bovenzijde, onderzijde en zijvlakken van het onderdeel.
 5. Klik op Wijzigen.

De dikte van de betonnen dekking van de stavensets op een betonnen onderdeel of stortobjectvlak wijzigen

 1. Voeg een oppervlak toe aan het objectvlak waarvan u de betonnen dekking wilt wijzigen.

 2. Dubbelklik op het oppervlak om de eigenschappen in het eigenschappenvenster te wijzigen.

 3. Voer in het gedeelte Stavenset de dikte van de betonnen dekking in het vak Betonnen dekking in.

 4. Klik op Wijzigen om de wijzigingen toe te passen.

In het vlak Van het vlak Begin en einde

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen