Wapening naar layers classificeren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Wapening naar layers classificeren

Wapening naar layers classificeren

Als u in tekeningen wilt weergeven wat de volgorde van verschillende wapeningslayers dichtbij een oppervlak van een betonnen onderdeel is, moet u wapening in het model classificeren. U kunt dit doen door de macro Classificatie staaf te gebruiken.

Classificatie staaf classificeert de wapeningsstaven en wapeningsnetten op hun volgorde van diepte in betonnen platen en wanden. De wapeningsstaven en -netten krijgen een attribuut waarmee de layer wordt aangegeven waar ze in het betonnen onderdeel zijn geplaatst.

 1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
 3. Dubbelklik op Classificatie staaf om de macro te starten.
 4. In het dialoogvenster Classificatie staaf doet u het volgende:
  1. Voer de prefixen in die u voor de wapeningslayers dicht bij de oppervlakken boven, onder, voor en achter de betonnen onderdelen wilt gebruiken.
  2. Selecteer of u Alle objecten of Geselecteerde objecten wilt classificeren.

   Als u Geselecteerde objecten selecteert, selecteert u de wapening of de betonnen onderdelen die de wapening bevatten die u wilt classificeren.

  3. Klik op Voorbeeld om de eigenschappen van de wapening in elke layer weer te geven.

   Er wordt een naam met de relevante oppervlakprefix aan de layers toegewezen en er wordt genummerd vanaf de oppervlakte.

  4. Als u wapening niet wilt classificeren, selecteert u deze in de lijst en klikt u op Verwijder item.
  5. Als u de classificatieattributen van de wapening wilt opslaan doet u het volgende:
   • Klik op Wijzigen om ook het dialoogvenster Classificatie staaf open te houden.
   • Klik op OK om ook het dialoogvenster Classificatie staaf te sluiten.
 5. Voer in een tekening de macro Label wapeningslagen uit om layerspecifieke labels voor wapening te maken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen