Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

De lengte van de wapeningsstaaf berekenen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

De lengte van de wapeningsstaaf berekenen

De lengte van de wapeningsstaaf berekenen

U hebt drie mogelijkheden om de lengte van de wapeningsstaaf in Tekla Structures te berekenen:

 • Langs de hartlijn, wat de standaardmethode is
 • Als een som van alle beenlengtes
 • Met een formule

Langs hartlijn

De berekening van de hartlijnlengte wordt standaard gebruikt als XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT is ingesteld op FALSE in het menu Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties .

Met de berekening langs de hartlijnlengte wordt standaard de werkelijke diameter van de wapeningsstaaf gebruikt.

In het onderstaande voorbeeld wordt de hartlijnlengte als volgt berekend: 450 - (30 + 14) + 2*3.14*(30+14/2)*1/4 + 250 - (30 + 14) = 670.1

waarbij

 • 30 = buigradius
 • 14 = werkelijke diameter (12 is nominaal)

Som van de beenlengten (SLL)

De berekening van de som van de beenlengte is gebaseerd op de afmetingen van de rechte benen en het houdt geen rekening met de buigradius.

Deze berekening wordt gebruikt wanneer XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT en XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBARSHAPERULES zijn ingesteld op TRUE in het menu Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties .

In het onderstaande voorbeeld is de lengte van de wapeningsstaaf 450 + 250 = 700.

Als de lengte in lijsten en bij het opvragen van informatie als nul wordt weergegeven, moet u voor elke vorm de lengte in de Staafvormmanager definiëren.

U definieert de lengte in de Staafvormmanager als volgt:

 1. Klik in Buigschemavelden met de rechtermuisknop in de cel L en selecteer in het contextmenu SLL (Som van de beenlengten).
 2. Klik op Bijwerken.
 3. Klik op Opslaan.

Met een formule

U kunt in de Staafvormmanager ook een formule gebruiken om de totale lengte van de wapeningsstaaf te berekenen.

U moet XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT en XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBARSHAPERULES instellen op TRUE in het menu Bestand > Instellingen > Geavanceerde opties .

Als u bijvoorbeeld rekening wilt houden met de buigradius en de lengte langs het buitenoppervlak van de wapeningsstaven wilt berekenen, doet u het volgende:

 1. Klik in Buigschemavelden met de rechtermuisknop in de cel L en selecteer in het contextmenu (formule).
 2. Voer de volgende formule voor de lengteberekening in: S1 + S2 + 2*3.14*(RS + DIA)*1/4

waarbij

 • S1 = rechte beenlengte 1 ( 406 )
 • S2 = rechte beenlengte 2 ( 206 )
 • RS = rondingsradius ( 30 )
 • DIA = werkelijke diameter ( 14 )

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van een wapeningsstaaflengte wordt gedefinieerd in het bestand rebar_config.inp.De waarden kunnen in elke omgeving variëren.

De hieronder weergegeven waarden zijn bijvoorbeeld uit een bestand rebar_config.inp. In de standaardomgeving bevindt het bestand zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\default\system\.

De volgende instellingen definiëren de nauwkeurigheid en afronding voor de beenlengtes:

 • ScheduleDimensionRoundingAccuracy = 1.0
 • ScheduleDimensionRoundingDirection = "DOWN"

De volgende instellingen definiëren de nauwkeurigheid en afronding voor de totale lengte van de wapeningsstaaf:

 • ScheduleTotalLengthRoundingAccuracy = 10.0
 • ScheduleTotalLengthRoundingDirection = "DOWN"

Houd er rekening mee dat XS_​USE_​ONLY_​NOMINAL_​REBAR_​DIAMETER ook de berekening van de lengte beïnvloed.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen