Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Het model visualiseren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Het model visualiseren

Het model visualiseren

Trimble Connect Visualizer maakt een basisweergave van een open Tekla Structures 3D-model. U kunt Trimble Connect Visualizer gebruiken om snapshots en animaties te maken die de ontwerp- en opbouwopties van uw model demonstreren. U kunt de snapshots en animaties vervolgens in uw presentaties gebruiken.

U hebt rechtstreeks toegang tot Trimble Connect Visualizer vanuit Tekla Structures. Trimble Connect Visualizer -commando's bevinden zich op het tabblad Venster.

Alle modelobjecten visualiseren

 1. Klik op het tabblad Venster op de pijl onder Visualiseren.
 2. Selecteer in het menuAlles visualiseren.

Er wordt een weergave van het gehele model in Trimble Connect Visualizer geopend.

Onderdelen die in het Tekla Structures -modelvenster niet zichtbaar zijn, worden ook gerenderd.

De geselecteerde modelobjecten visualiseren

 1. Selecteer de objecten die u wilt visualiseren.
 2. Klik op het tabblad Venster op de pijl onder Visualiseren.
 3. Selecteer in het menuGeselecteerde visualiseren.

Een weergave van de geselecteerde modelobjecten wordt in Trimble Connect Visualizer geopend.

Materiaaltoewijzingen voor Trimble Connect Visualizer wijzigen

Trimble Connect Visualizer probeert standaard het materiaal dat in Tekla Structures wordt gebruikt, toe te wijzen aan de materiaaltypen die in Trimble Connect Visualizer de materialendatabase worden gebruikt. U kunt materiaaltypetoewijzingen ook handmatig instellen om te definiëren hoe uw materiaal er in Trimble Connect Visualizer uitziet.

U kunt de Tekla Structures -materialen momenteel aan de volgende materiaaltypen in Trimble Connect Visualizer toewijzen:
 • Asfalt
 • Beton
 • Donker grind
 • Standaard: geeft objecten weer met wit mat materiaal
 • Glas
 • Gras
 • Grond
 • Licht grind
 • Staal
 • Hout

In Trimble Connect Visualizer kunt u momenteel alleen het materiaaltype van objecten weergeven, niet hun materiaalafwerking. Dit betekent dat verf of andere afwerking niet zichtbaar zijn in Trimble Connect Visualizer.

U stelt als volgt handmatig de materiaaltypetoewijzingen in Trimble Connect Visualizer in:

 1. Klik op het tabblad Venster op de pijl aan de rechterzijde van Visualiseren.
 2. Selecteer in het menu deMateriaaltypetoewijzing van Visualisatie.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Visualisatie-instellingen de gewenste toewijzingsopties voor het materiaaltype in de lijsten aan de rechterzijde van het gerelateerde Tekla Structures -materiaal.

  Als u de optie leeg laat, wordt de kleur van de Tekla Structures -klasse weergegeven als een materiaal dat vergelijkbaar is met plastic. Het gebruik van de lege optie kan handig zijn als u de klassekleuren moet weergeven om over een aspect van het structurele ontwerp te kunnen communiceren.

 4. Klik op OK om de materiaaltypetoewijzing bij te werken.
 5. U slaat de materiaaltypetoewijzing als volgt als een XML-bestand op:

  Taak

  Actie

  De materiaaltoewijzing in de modelmap opslaan

  • Wanneer Trimble Connect Visualizer u vraagt of u de materiaaltoewijzing in het model wilt opslaan, klikt u op Ja.

  De materiaaltypetoewijzing wordt opgeslagen in de modelmap onder de map \attributes. De bestandsnaam is VisualizerMaterials.xml.

  De materiaaltypetoewijzing wordt voor alle gebruikers van het model opgeslagen, inclusief de gebruikers die het model met Tekla Model Sharing of in de multi-user modus bewerken.

  De materiaaltoewijzing naar lokale applicatiegegevens opslaan

  1. Wanneer Trimble Connect Visualizer u vraagt of u de materiaaltoewijzing in het model wilt opslaan, klikt u op Nee.

  De materiaaltypetoewijzing wordt in de map \Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\Trimble Connect Visualizer opgeslagen. De bestandsnaam is VisualizerMaterials.xml.

  De materiaaltypetoewijzing is nu van toepassing op alle projecten waaraan u werkt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen