Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Algemene nummeringsinstellingen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Algemene nummeringsinstellingen

Algemene nummeringsinstellingen

In het dialoogvenster Nummering instelling kunt u enkele algemene nummeringsinstellingen weergeven en wijzigen.

Instelling

Beschrijving

Hernummer alles

Alle onderdelen krijgen een nieuw nummer. Alle informatie over vorige nummers gaat verloren.

Hergebruik vervallen nummers

Tekla Structures gebruikt de nummers van onderdelen die zijn verwijderd. Deze nummers kunnen worden gebruikt om nieuwe of gewijzigde onderdelen te nummeren.

Controleer op standaard onderdelen

Als u een apart model met standaard onderdelen hebt ingesteld, vergelijkt Tekla Structures de onderdelen in het huidige model met die in het model met standaard onderdelen.

Als een onderdeel dat moet worden genummerd identiek is aan een onderdeel in het standaard model, wijst Tekla Structures aan dit onderdeel hetzelfde nummer toe als dat van het onderdeel in het standaard model.

Vergelijken met bestaande

Het onderdeel krijgt hetzelfde nummer als het vorige genummerde vergelijkbare onderdeel.

Neem nieuw nummer

Het onderdeel krijgt een nieuw nummer, ook als er al een vergelijkbaar onderdeel is genummerd.

Bewaar nummer indien mogelijk

Gewijzigde onderdelen behouden indien mogelijk hun vorige nummers. Zelfs als een onderdeel of merk identiek wordt met een ander onderdeel of merk, wordt het oorspronkelijke positienummer behouden.

U kunt in het model bijvoorbeeld twee verschillende merken hebben, B/1 en B/2. U wijzigt B/2 later zodat dit merk identiek is aan B/1. Als de optie Bewaar nummer indien mogelijk wordt gebruikt, behoudt B/2 het oorspronkelijke positienummer als u het model opnieuw nummert.

Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan)

Gebruik deze instelling wanneer u in de multi-user modus werkt. Tekla Structures vergrendelt het hoofdmodel, slaat het op, nummert de onderdelen en slaat het model opnieuw op, zodat alle gebruikers kunnen doorwerken tijdens het nummeren.

Automatisch klonen

Als het hoofdonderdeel van een tekening wordt gewijzigd en daarom een nieuwe merknummer krijgt, wordt de bestaande tekening niet verwijderd maar automatisch toegewezen aan een ander hoofdonderdeel met hetzelfde merknummer.

Als er van het nieuwe merk nog geen tekening is, wordt de oorspronkelijke tekening automatisch gekloond om de veranderingen in het gewijzigde merk te verwerken.

Gaten

De locatie en de grootte van gaten en het aantal gaten zijn van invloed op de nummering.

Onderdeelnaam

De onderdeelnaam is van invloed op de nummering

Oriëntatie ligger

De richting van liggers is van invloed op nummering van merken.

Oriëntatie kolom

De richting van kolommen is van invloed op nummering van merken.

Merknaam

De merknaam is van invloed op de nummering.

Fase merk

Alleen ingeschakeld als XS_​ENABLE_​PHASE_​OPTION_​IN_​NUMBERING is ingesteld op TRUE.

De merkfase is van invloed op de nummering.

Wapeningsstaven

Wapeningsstaven zijn van invloed op de nummering.

Instortvoorzieningen

Submerken zijn van invloed op de nummering van betonelementen.

Oppervlakte

De oppervlakte is van invloed op de nummering.

Lassen

Lassen zijn van invloed op de nummering van merken.

Tolerantie

Onderdelen krijgen hetzelfde nummer als hun afmetingen minder afwijken dan de waarde die in dit veld is ingevoerd.

Merk sorteer volgorde

Zie Merken en betonelementen nummeren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen