Voorbeeld: Geselecteerde onderdeeltypen nummeren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Voorbeeld: Geselecteerde onderdeeltypen nummeren

Voorbeeld: Geselecteerde onderdeeltypen nummeren

Dit voorbeeld geeft weer hoe verschillende nummeringsinstellingen voor verschillende typen onderdelen kunnen worden gebruikt. We gebruiken één set nummeringsinstellingen voor stalen ankers en een andere voor stalen kolommen. Het commando Reeks van geselecteerde objecten nummeren nummert alle onderdelen die dezelfde merkprefix hebben.

Ga als volgt te werk om ankers en kolommen te nummeren:

 1. Maak stalen kolommen.
 2. Maak ankers met de prefix AR voor de nummerreeks en het startnummer 1.

  Controleer of deze nummerreeks anders is dan andere delen of merken in het model.

 3. Toepassen
 4. Controleer of het selectievakje voor Oriëntatie kolom niet is geselecteerd en klik vervolgens op Toepassen.

 5. Selecteer een van de ankers in het model.
 6. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Start nummeren > Reeks van geselecteerde objecten nummeren .

  Alle onderdelen met de prefix AR en startnummer op 1 zijn genummerd.

 7. Wacht totdat de nummering van de ankers is voltooid.
 8. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Instellingen nummering > Instellingen nummering om het dialoogvenster Nummering instelling te openen.
 9. Schakel het selectievakje Oriëntatie kolom in en klik vervolgens op Toepassen.
 10. Selecteer een van de stalen kolomen in het model.
 11. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Start nummeren > Reeks van geselecteerde objecten nummeren .

  Alle kolomen die bij dezelfde nummerreeks behoren als de geselecteerde kolom worden genummerd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen