Uitsnijdingen maken

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Uitsnijdingen maken

Uitsnijdingen maken

U kunt uitsnijdingen gebruiken om een onderdeel vorm te geven. Gebruik geen uitsnijdingen om de lengte van een onderdeel in het model anderszins te wijzigen.

Onderdelen met een lijn uitsnijden

Gebruik trimlijnen om het uiteinde van een ligger of kolom vorm te geven. Met een trimlijn snijdt u het uiteinde van een ligger op een vlak dat door het door u aangewezen punt loopt. In Tekla Structures wordt de trimlijn in het model aangegeven door middel van streep-stippellijnen.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Trimmen.
 2. Selecteer het onderdeel dat u wilt trimmen.
 3. Wijs het eerste punt van de trimlijn aan.
 4. Wijs het tweede punt van de trimlijn aan.
 5. Wijs de zijde aan die u wilt verwijderen.
 6. Als u de trimlijn wilt wijzigen, gebruikt u rechtstreekse wijziging.

(1) Trimlijnen worden weergegeven met streep-stippellijnen

(2) Snijlijnen kunnen worden verborgen

Onderdelen met een polygoon uitsnijden

Een polygoonuitsnijding snijdt een onderdeel uit door middel van een polygoonvorm. Tekla Structures geeft de uitsnijding door middel van streep-stippellijnen weer.

 1. Druk op Ctrl+P om naar het 2D-venster te schakelen.
 2. Controleer of het werkvlak zich op het vlak bevindt waarop u uitsnijdt.

  Als u bijvoorbeeld een polygoonuitsnijding in het yz-vlak maakt, moet u het werkvlak tijdelijk ook op het yz-vlak leggen.

 3. Klik op het tabblad Bewerken op Polygoon uitsnijden.
 4. Selecteer het onderdeel dat u wilt trimmen.
 5. Wijs posities aan om de voor het uitsnijden te gebruiken polygoon te omlijnen.

  Definieer de polygoon zodat er een enige tolerantie tussen de randen is. Als de rand van een uitsnijdende polygoon zich precies op dezelfde positie als de rand van het uit te snijden onderdeel bevindt, kan het onduidelijk zijn of de rand weggesneden moet worden.

 6. Klik met de middelste muisknop om de polygoon te sluiten en het onderdeel uit te snijden.
 7. Als u de vorm van de uitsnijding wilt wijzigen, gebruikt u rechtstreekse wijziging.
 8. U kunt de uitsnijdingseigenschappen indien nodig wijzigen.
  1. Dubbelklik op de uitsparing om de eigenschappen Polygoon uitsnijden te openen.
  2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
  3. Klik op Wijzigen.

(1) Polygoonvormige uitsnijding

(2) Snijlijnen kunnen worden verborgen

Note:

Tekla Structures gebruikt het parametrische profiel BL om polygonale uitsnijdingen te maken.

Als u geen polygoonuitsnijdingen kunt maken, moet u ervoor zorgen dat het BL-profiel in het bestand profitab.inp in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\profil als volgt gedefinieerd:

BL ! PL ! -1 ! ! 1 ! 2 ! ! !

Onderdelen met een ander onderdeel uitsnijden

U kunt een onderdeel met behulp van een ander onderdeel uitsnijden. Tekla Structures geeft de uitsnijding weer door middel van streep-stippellijnen. U kunt onderdelen uitsnijden die al uitsnijdingen hebben. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als u geavanceerdere uitsnijdingsvormen wilt maken.

 1. Maak een uit te snijden onderdeel en plaats dit door het onderdeel waarin u wilt uitsnijden.
 2. Klik op het tabblad Bewerken op Onderdeel uitsnijden.
 3. Selecteer het onderdeel dat u wilt trimmen.
 4. Selecteer het uitsnijdende onderdeel.

  Tekla Structures snijdt het geselecteerde hoofdonderdeel uit. De uitsnijding in het onderdeel heeft geen invloed op andere onderdelen.

 5. Verwijder het uit te snijden onderdeel.
  1. Zorg ervoor dat deUitsnijdingen en toegevoegde materialen selecteren selectieknop is uitgeschakeld.
  2. Selecteer het uit te snijden onderdeel en druk op Verwijderen.
 6. U kunt de uitsnijdingseigenschappen indien nodig wijzigen.
  1. Dubbelklik op de uitsparing om de eigenschappen van de onderdeeluitsnijding te openen.
  2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.
  3. Klik op Wijzigen.

(1) Trimlijnen worden weergegeven met streep-stippellijnen

(2) Snijlijnen kunnen worden verborgen

Note:

Maak geen uitsnijdingen met dezelfde vlakken of de hoekpunten. Anders kan het onduidelijk zijn wat er weggesneden moet worden.

Snijlijnen in een modelvenster verbergen

 1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster Venstereigenschappen te openen.
 2. Klik op Weergave... om het dialoogvenster Weergave te openen.
 3. Zorg ervoor dat de optie Uitsnijdingen en toegevoegd materiaal niet in de weergave-instellingen wordt geselecteerd.
 4. Klik op Wijzigen.

Tips over hoe u efficiënt kunt uitsnijden

 • Onderdeelvlakken vermijden

  Vermijd het maken van uitsnijdingen die zich precies op de onderdeelvlakken bevinden of door hoekpunten gaan. Probeer de uitsnijding minimaal 0,3 mm buiten de onderdeelvlakken te plaatsen.

 • Polygoonuitsnijdingen gebruiken

  Gebruik indien mogelijk polygoonuitsnijdingen. Het commando Polygoon uitsnijden verlengt de uitsnijding automatisch een klein stukje buiten het onderdeelvlak. Na het maken van de polygoon moet u de positie van de handles mogelijk handmatig aanpassen.

 • Vellingkanten gebruiken

  Gebruik waar mogelijk vellingkanten in plaats van kleine uitsnijdingen, vooral in componenten.

 • Tips voor flensuitsnijdingen

  Als bij het uitsnijden van een lijf, het onderdeel dat u daarvoor gebruikt het lijf enigszins uitsnijdt (minimaal 0,3 mm), heeft de uitsnijding meer kans van slagen. Als u bijvoorbeeld een ligger snijdt die afrondingen heeft, kan het handig zijn om nog verder op het lijf uit te snijden dan alleen de flensdikte.

 • Tips voor ronde buisuitsnijdingen

  Gebruik de component Ronde buis (23) voor ronde buisuitsnijdingen. Deze component roteert het uitsnijdingsonderdeel automatisch totdat er een correcte uitsnijding is gevonden. Als de component mislukt, roteert u het uitsnijdingsonderdeel enigszins totdat u een goede uitsnijdingspositie hebt gevonden.

Note:

Als een uitsnijding mislukt, geeft Tekla Structures het uitsnijdingsonderdeel met streep-stippellijnen weer. Er wordt een foutmelding in het logboekbestand van de sessie afgedrukt waarin staat welk onderdeel en welke uitsnijding de fout hebben veroorzaakt.

Als u de fout in het model wilt vinden, klikt u in het logboekbestand van de sessiehistorie op een rij die een ID-nummer bevat. Tekla Structures selecteert het corresponderende onderdeel en snijdt in het model.

Eigenschappen polygoonuitsnijding

Gebruik de eigenschappen Polygoon uitsnijden in het eigenschappenvenster om de eigenschappen van een polygoonuitsnijding weer te geven en te wijzigen.

De eigenschappen van de polygoonuitsnijding zijn pas in het eigenschappenvenster beschikbaar nadat een polygoonuitsnijding is gemaakt en geselecteerd. U hebt geen toegang tot de uitsnijdingseigenschappen of kunt deze niet wijzigen voordat de uitsnijding is gemaakt.

Als u de opmaak van het eigenschappenvenster hebt aangepast , kan de lijst met eigenschappen verschillen.

Instelling

Beschrijving

Algemeen

Naam

Naam van de polygoonuitsnijding.

Profiel

Profiel van de polygoonuitsnijding, standaard parametrische profiel BL.

Materiaal

Materiaal van de polygoonuitsnijding, standaard ANTIMATERIAL.

Het uitsnijdingsmateriaal kan niet worden gewijzigd.

Klasse

Gebruik dit om polygoonuitsnijdingen te groeperen.

U kunt uitsnijdingen van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Positie

In diepte

Positiediepte van de polygoonuitsnijding.

Gebruikerseigenschappen

Meer

Klik op de knop Meer om de gebruikersattributen (UDA's) van de uitsnijding te openen. Gebruikersattributen bieden meer informatie over de uitsnijdingen.

Eigenschappen onderdeeluitsnijding

Een onderdeeluitsnijding gebruikt de eigenschappen van het uitsnijdende onderdeel. Als het uitsnijdende onderdeel bijvoorbeeld een stalen ligger is, gebruikt de onderdeeluitsnijding de eigenschappen van Uitsnijding stalen ligger. Het standaard eigenschappen van de onderdeeluitsnijding zijn afhankelijk van het gebruikte uitsnijdende onderdeel.

De eigenschappen van de onderdeeluitsnijding zijn pas in het eigenschappenvenster beschikbaar nadat een onderdeeluitsnijding is gemaakt en geselecteerd. U hebt geen toegang tot de uitsnijdingseigenschappen of kunt deze niet wijzigen voordat de uitsnijding is gemaakt.

De volgende eigenschappen van de onderdeeluitsnijding zijn beschikbaar voor:

 • Uitsnijding stalen ligger
 • Uitsnijding stalen kolom
 • Uitsnijding stalen spiraalvormige ligger
 • Uitsnijding stalen item
 • Uitsnijding betonbalk
 • Uitsnijding betonkolom
 • Uitsnijding betonwand
 • Uitsnijding betonnen plaat
 • Uitsnijding betonnen spiraalvormige balk
 • Uitsnijding gezette plaat
 • Uitsnijding betonblok
 • Uitsnijding betonstrook
 • Uitsnijding betonitem

Indien nodig kunt u de opmaak van de eigenschappenvensters van onderdeeluitsnijdingen aanpassen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen