Objectgroepen maken

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Objectgroepen maken

Objectgroepen maken

U kunt onderdelen en andere objecten groeperen op basis van hun eigenschappen. Met objectgroepen kunt u de kleur en doorzichtigheid van objecten in het model bepalen. Objectgroepen zijn ook nodig in modelvensterfilters, selectiefilters, filters van de Organisator en met de tool Weergave Project Status.

Een objectgroep maken

 1. Klik op het tabblad Venster op Weergave om het dialoogvenster Objectweergave te openen.
 2. Klik op Objectgroep... om het dialoogvenster Objectgroep - weergave te openen.
 3. Selecteer een bestaande objectgroep in de lijst Opslaan/laden om een gewijzigde versie te maken of klik op Nieuw filter om zonder bestaande instellingen te starten.
 4. Klik op Regel toevoegen of blijf de instellingen op een bestaande regel wijzigen.
 5. Selecteer opties in de lijsten Categorie , Eigenschap en Voorwaarde.

  U kunt dezelfde objecteigenschappen en technieken als bij het filteren gebruiken.

 6. Voer een waarde in de lijst Waarde in of selecteer een waarde in het model.

  De waarden kunnen hele tekenreeksen zijn, zoals de profielnaam UC310*97. U kunt ook niet-volledige tekenreeksen samen met jokertekens gebruiken. De waarde UC* komt bijvoorbeeld overeen met alle onderdelen waarvan de profielnaam met de tekens UC* begint. Lege waarden worden afgestemd op lege objecteigenschappen.

  Als u meerdere waarden gebruikt, moet u de reeksen van elkaar scheiden met spaties (bijvoorbeeld 12 5 ). Als een waarde uit meerdere tekenreeksen bestaat, zet u de hele waarde tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld "aangepast paneel" ) of gebruik een vraagteken (bijvoorbeeld aangepast?paneel ) om de spatie te vervangen.

 7. Gebruik de opties en beugels En/Of om te definiëren hoe meerdere rijen samenwerken.
 8. Als u tijdelijk regels wilt uitschakelen zonder deze te verwijderen, kunt u de selectievakjes in de eerste kolom van de regel uitschakelen. Selecteer het selectievakje om de voorwaarde weer in te schakelen.
 9. Voer een unieke naam in het vak naast de knop Opslaan als in.
 10. Klik op Opslaan als om de objectgroep op te slaan.

Een objectgroep naar een ander model kopiëren

 1. Selecteer de objectgroep die u wilt kopiëren.

  De objectgroepen die u maakt, worden opgeslagen in de modelmap \attributes en hebben de bestandsextensie .PObjGrp.

 2. Selecteer waar u de objectgroep naartoe wilt kopiëren.
  • Als u een objectgroep beschikbaar wilt maken in een ander model, kopieert u het bestand naar de map \attributes van het doelmodel.

  • Als u een objectgroep in alle modellen beschikbaar wilt maken, kopieert u het bestand naar de project- of bedrijfsmap die door de variabele XS_​PROJECT of XS_​FIRM is gedefinieerd.

 3. Start Tekla Structures opnieuw op.

Een objectgroep verwijderen

 1. Verwijder het objectgroepbestand in de map \attributes van het model.

  Objectgroepen hebben de bestandsextensie *.PObjGrp.

 2. Start Tekla Structures opnieuw op.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen