Instellingen voor controle nummers

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Instellingen voor controle nummers

Instellingen voor controle nummers

In het dialoogvenster Maak controle nummers (S9) kunt u de instellingen voor controle nummers weergeven en wijzigen.

Optie

Beschrijving

Nummeren

Hiermee definieert u welke onderdelen controlenummers krijgen.

Met de instelling Alles worden opeenvolgende nummers gemaakt voor alle onderdelen.

Met de instelling Door nummering serie worden controlenummers gemaakt voor onderdelen in specifieke nummerreeksen.

Betonmerk Nummering serie

Hiermee definieert u de prefix en het startnummer van de nummerreeks waarvoor u controle nummers laat maken.

Alleen vereist als de optie Door nummering serie is geselecteerd.

Startnummer van controle nummers

Het nummer waarmee de nummering begint.

Waarde stap

Hiermee definieert u het interval tussen twee controle nummers.

Hernummer

Hiermee definieert u hoe onderdelen die al een controle nummer hebben, moeten worden behandeld.

Met de instelling Ja worden de bestaande controle nummers vervangen.

Met de instelling Nee blijven de bestaande controle nummers behouden.

Eerste richting

Hiermee definieert u in welke volgorde de controle nummers worden toegewezen.

Tweede richting

Derde richting

Schrijf UDA naar

Definieert waar de controlenummers moeten worden opgeslagen.

Merk slaat de controlenummers in de gebruikersattributen van merken of betonelementen op.

Hoofdonderdeel slaat de controlenummers in de gebruikersattributen van merk of hoofdonderdelen van betonelementen op.

Het controlenummer verschijnt op het tabblad Parameters.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen