Oppervlakken aan onderdeelvlakken en stortobjectvlakken toevoegen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Oppervlakken aan onderdeelvlakken en stortobjectvlakken toevoegen

Oppervlakken aan onderdeelvlakken en stortobjectvlakken toevoegen

U kunt oppervlakken aan de vlakken van onderdelen en stortobjecten in het model toevoegen. U kunt oppervlakken aan elke willekeurige vlakgeometrie toevoegen, bijvoorbeeld aan gebogen vlakken. U kunt oppervlakken gebruiken voor het berekenen van oppervlakgebieden zoals bekistingsgebieden of voor het definiëren van vlakspecifieke betonnen dekkingen voor stavensets.

Oppervlakken worden gekoppeld aan de objecten waarmee ze zijn verbonden. Oppervlakken kunnen niet als zelfstandige objecten bestaan. Een oppervlakte kan aan een insitu-onderdeel of aan een stortobject zijn gekoppeld, maar niet aan beide. De met onderdelen of storten gekoppelde oppervlakken kunnen in lijsten worden weergegeven als tot die objecten behorend.

Als u de geometrie van het gekoppelde onderdeel wijzigt, wordt het oppervlak aan de wijzigingen aangepast. Als u het gekoppelde onderdeel verwijdert of verplaatst, volgt het oppervlak. Als u een object kopieert dat een oppervlak heeft, wordt het oppervlak niet gekopieerd. Als een oppervlak aan een stortobject wordt toegevoegd, wordt deze niet automatisch aangepast aan wijzigingen die alleen op het stortobject van invloed zijn, zoals het invoegen van stortnaden.

Beperkingen:

 • Oppervlakken herkennen geen vlakken die door het weergeven van objecten met hoge nauwkeurigheid worden gemaakt, zoals gebogen profielafwerkingen.

 • Oppervlakken hebben geen handles, dus hun geometrie kan niet apart van het gekoppelde object worden gewijzigd.

 • Oppervlakken kunnen niet worden gekopieerd.

 • Oppervlakken kunnen niet zonder het gekoppelde object worden verplaatst of geroteerd.

 • Oppervlakken worden niet in tekeningen weergegeven.

Een oppervlak aan een vlak toevoegen

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Oppervlakken > Oppervlakte aan vlak toevoegen .
 2. Afhankelijk van of u het oppervlak op een onderdeel of op een stortobject wilt maken, gebruikt u een onderdeelvenster of een stortvenster.

  Als u tussen onderdeel- en stortvensters wilt schakelen, klikt u op het tabblad Stortvenster op Beton.

 3. Selecteer het onderdeelvlak of stortobjectvlak waaraan u het oppervlak wilt toevoegen.

  Tekla Structures voegt het oppervlak toe met de eigenschappen Oppervlak in het eigenschappenvenster.

  Als u de eigenschappen wijzigt, gebruikt Tekla Structures de nieuwe eigenschappen de volgende keer dat u een object van hetzelfde type maakt.

Oppervlakeigenschappen wijzigen

 1. Als het eigenschappenvenster niet is geopend, dubbelklikt u op het oppervlak om de eigenschappen Oppervlak te openen.
 2. Wijzig indien nodig de eigenschappen.

  U kunt u bijvoorbeeld het oppervlaktype definiëren en of u het oppervlak door de gaten in het onderdeel of het stortobject moet worden uitgesneden.

  Als u het oppervlak voor het definiëren van een specifieke dikte van de betonnen dekking voor stavensets op dit onderdeelvlak of stortobjectvlak wilt gebruiken, voert u de waarde in het vak Betonnen dekking in het gedeelte stavenset in.

 3. Klik op Wijzigen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen