2019i Table of Contents

Aanzicht eigenschappen in tekeningen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Aanzicht eigenschappen in tekeningen

Aanzicht eigenschappen in tekeningen

Gebruik het dialoogvenster Aanzichteigenschappen om de tekeningaanzichteigenschappen weer te geven en te wijzigen.

In de tabel hieronder worden alle eigenschappen op aanzichtniveau voor alle tekeningtypen beschreven.

Optie Beschrijving

Het tabblad Aanzichten wanneer Maken aanzicht in optiestructuur in tekeningeigenschappen wordt geselecteerd:

Aanzichttypeaan/uit

Definieert de hoofdaanzichten, doorsneden en 3D-aanzichten die u wilt maken.
 • Als u Uit selecteert, maakt Tekla Structures het aanzicht niet maar worden de onderdelen in de beschikbare aanzichten bemaat. Als u alle vier de hoofdaanzichten uitschakelt, maakt Tekla Structures wel een vooraanzicht.

 • Als u Aan selecteert, maakt Tekla Structures altijd het aanzicht, zelfs als het niet nodig is om de maatlijnen weer te geven. Voor doorsneden wordt in Tekla Structures één extra doorsnede gemaakt waarin het midden van het hoofdonderdeel wordt weergegeven. Voor eindaanzichten wordt in Tekla Structures een eindaanzicht van één uiteinde van het hoofdonderdeel gemaakt.

 • Als u Auto selecteert, maakt Tekla Structures het aanzicht als het nodig is om de maatlijnen weer te geven. Voor doorsneden wordt in Tekla Structures het benodigde aantal aanzichten gemaakt om alle maatlijnen weer te geven. Voor eindaanzichten wordt in Tekla Structures ook een ander eindaanzicht van het andere uiteinde van het hoofdonderdeel gemaakt als maatlijnen zich aan dat uiteinde bevinden.

Vensterlabel

Toont het vensterlabel in aanzichteigenschappen die is ingesteld. Als het label in aanzichteigenschappen is gedefinieerd, kunt u het hier wijzigen. U kunt het label van de hoofdaanzichten altijd wijzigen.

Aanzichteigenschappen

Geeft de huidige aanzichteigenschappen voor het geselecteerde aanzicht weer. U kunt een ander bestand met aanzichteigenschappen in de lijst selecteren en de aanzichteigenschappen wijzigen door op Aanzichteigenschappen te klikken.

Het tabblad Attributen wanneer Maken aanzicht in optiestructuur in tekeningeigenschappen wordt geselecteerd:

Coördinatensysteem

Stelt het coördinatensysteem van de tekeningaanzichten in. De opties zijn: lokaal, model, georiënteerd, horizontaal, verticaal en Vast.

Raadpleeg voor meer informatie Het coördinatensysteem wijzigen.

Roteer coördinatensysteemRondom X , Rondom Y en Rondom Z

Roteert het aanzicht rond de x-, y- of z-as van de onderdelen aan de hand van de ingevoerde waarden.

Raadpleeg voor meer informatie Onderdelen in tekeningaanzichten roteren.

Openvouwen

Bij Ja worden de buiglijnen in de tekening weergegeven en bemaat.

Raadpleeg voor meer informatie Polyprofielen in tekeningen uitslaan.

Niet gedeformeerd

Bij Ja wordt de vervorming van vervormde onderdelen opgeheven en de ontwikkelde (niet-vervormde) vorm van de vervormde onderdelen in tekeningen weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie De vervorming vervormde onderdelen in tekeningen opheffen.

De tekening opnieuw maken

Bij Ja wordt de tekening opnieuw gemaakt.

De tabbladen Attributen 1 en Attributen 2 in aanzichteigenschappen (de tabbladen Attributen en Inkorten in overzichttekeningen):

Schaal

Stelt de schaal van het aanzicht in.

Geprojecteerde vlak

Toont lastdragende delen van de structuur, zoals kolommen en liggers van een benedenverdieping.

Bij Ja worden de structuren met een ononderbroken lijn weergegeven en bij Nee worden ze met een stippellijn weergegeven.

Rotatie rond \n (in 3D-vensters)

De kijkhoek van 3D-aanzichten wijzigen. Voer de waarden voor de hoeken in de y- en x-richting in. De rotatie in een tekeningaanzicht is rond de lokale as. De waarde 0,0 voor beiden komt overeen met het vooraanzicht.

Grootte

Bij Aanpassen aan onderdelen maakt Tekla Structures de inhoud van het aanzicht binnen het kader van het aanzicht passend, zonder overbodige ruimte open te laten.

Bij Definieer als afstanden definiëren de vakken x en y de grootte van het aanzicht naast de x- en y-assen van het aanzicht. De dieptevakken definiëren de diepte van het aanzicht relatief naar en loodrecht op het kijkvlak.

Aanzicht vergroting voor aansluitende onderdelen

Stelt de afstand in van het tekeningaanzicht voor de weergave van aansluitende onderdelen.

Zie Aansluitende onderdelen in tekeningen weergeven voor meer informatie.

Gedetailleerde instellingen objectniveau gebruiken

Hiermee kunt u instellingen op objectniveau maken en toepassen.

Raadpleeg voor meer informatie Gedetailleerde objectniveau-instellingen

Plaats

Stel de plaatsing voor het tekeningaanzicht in op Vast of Vrij:

 • Vast : handhaaft de aanzichten tijdens updates op dezelfde locatie.

 • Vrij : laat Tekla Structures tijdens updates een geschikte plaats voor het aanzicht zoeken.

Raadpleeg voor meer informatie Automatische vrije of vaste plaatsing voor tekeningaanzichten definiëren.

Niet gedeformeerd

Bij Ja wordt de ontwikkelde (niet vervormde) vorm van gedeformeerde onderdelen in tekeningaanzichten weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie De vervorming vervormde onderdelen in tekeningen opheffen.

Inkorten

Als onderdelen heel lang zijn en geen details bevatten, kunt u ze inkorten:

 • Onderdelen inkorten : Ja schakelt inkorten in. U kunt ook selecteren of u Alleen in de x-richting of Alleen in de y-richting wilt uitsnijden.

 • Min. lengte voor onderbreken definieert de minimale lengte van het weer te geven ingekorte onderdeel.

 • Breedte van onderbreking definieert de afstand tussen de uitgesneden onderdelen.

 • Onderbreken schuine onderdelen : Met Ja worden schuine onderdelen uitgesneden.

Raadpleeg voor meer informatie Onderdelen in tekeningaanzichten inkorten.

Toon openings-symbool

Met Ja worden symbolen in openingen en uitsparingen weergegeven.

Zie Onderdeelopeningen en -uitsparingen in tekeningen weergeven voor meer informatie.

Locatie door

Selecteer de modeloorsprong, het basispunt van het project of een willekeurig door een basispunt gedefinieerd coördinatensysteem. Locatie door gebruikt het projectbasispunt als de standaardwaarde.

 • Basispuntgegevens kunnen worden gebruikt om het coördinatensysteem voor het aanzicht in te stellen. Het basispunt kan in plaats van een gegevensoffset worden gebruikt.
 • Als het basispunt is ingesteld, geven de niveauattributen en templateattributen in labels waarden in het specifieke door basispunten gedefinieerde coördinatensysteem.
 • Als u het projectbasispunt Z of de verdiepingswaarde wijzigt, wordt de niveauwaarde overeenkomstig gewijzigd wanneer een tekening wordt geopend.
 • Deze instelling is van invloed op peilmaten en attributen die eindigen op _BASEPOINT.

Feitelijk punt voor peilmaat

Bij Gespecificeerd wordt de ingevoerde waarde gebruikt.

Bij Kijkvlak worden de referentiepunten ten opzichte van het kijkvlak gemeten.

Raadpleeg voor meer informatie Hoogtematen toevoegen.

Storten in tekening weergeven

Ja geeft storten in tekeningen weer. Raadpleeg voor meer informatie Stortobjecten, stortlabels en stortnaden in tekeningen weergeven.

Maatvoeringswijze in deze doorsnede

Kloont afzonderlijk de maatvoering voor alleen het geselecteerde aanzicht. Met deze optie beïnvloedt het maken van de maatvoering tijdens het klonen of het opnieuw bematen van bestaande tekeningen.

Raadpleeg voor meer informatie Maatlijnen alleen in geselecteerde aanzichten klonen.

Tabblad Labels :

Tekst

Definieert de tekst van het aanzichtlabel. Voer tekst in de velden A1 - A5 in of klik op de knoppen … en selecteer de inhoud en het uiterlijk van het label.

Zie voor meer informatie over aanzichtlabels Aanzichtlabels en vensterlabels definiëren

Symbool

Bepaalt een symbool voor het label van het aanzicht.

Label positie

Definieert de horizontale en verticale positie van het aanzichtlabel:

 • Voor Verticaal selecteert u Boven of Onder.

 • : Selecteer voor Horizontaal een van de volgende opties:

  Links uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

  Midden uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

  Rechts uitgelijnd ten opzichte van aanzichtkader

  Links uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

  Midden uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

  Rechts uitgelijnd ten opzichte van zichtbaarheidsvenster

Richting vensterlabels

Toont of verbergt de labels voor de richting van de aanzichten en definieert de hoogte van het label.

Andere opties in de optiestructuur met aanzichteigenschappen:

Bemating

Definieer maatlijneninstellingen op aanzichtniveau voor elke aanzicht afzonderlijk.

Raadpleeg voor meer informatie over bematingsinstellingen Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarde en Automatische maatlijnen op aanzichtniveau toevoegen.

Filter

Definieer tekeningaanzichtfilters.

Zie Nieuwe filters maken voor meer informatie.

Aansl. onderdeelfilter

Definieer tekeningaanzichtfilters voor aansluitende onderdelen.

Zie Nieuwe filters maken voor meer informatie.

Beveiliging

Definieer beveiligde gebieden om te voorkomen dat daar tekst, labels of maatlijnen worden geplaatst.

Zie Gebieden in een tekening beveiligen voor meer informatie.

Labels

Definieer labeleigenschappen op aanzichtniveau.

Zie Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk voor meer informatie.

Objecten

Definieer eigenschappen op aanzichtniveau voor de volgende objecten:

Onderdelen en aansluitende onderdelen

Bouten

Oppervlakte

Lassen

Wapening en aansluitende wapening

Referentieobjecten

Raster

Stortobjecten en stortnaden

Ankerplan (alleen overzichttekeningen)
Als ankerplan weergeven Bij Ja wordt de overzichttekening als een ankerplan weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie Ankerplannen met opgeslagen instellingen maken.

Schaal venster vergroot onderdeel

Definieert de schaal die in vergrote onderdeelaanzichten wordt gebruikt.

Maak detail venster

Bij Ja worden aparte detailvensters gemaakt.

Als u Nee selecteert, bemaat Tekla Structures de ankerbouten in het vergrote venster. Tekla Structures groepeert gelijksoortige detailvensters zodat gelijksoortige details slechts één keer worden getekend.

Schaal detail venster

Definieert de schaal die in de detailvensters van de ankerplannen wordt gebruikt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen