Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

Onderdelen per aanzicht inkorten

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Onderdelen per aanzicht inkorten

Onderdelen per aanzicht inkorten

U kunt onderdelen in het geselecteerde aanzicht inkorten in een geopende tekening. Er wordt standaard alleen een leeg gebied tussen de onderdelen weergegeven, maar u kunt in plaats daarvan een inkortsymbool gebruiken en de kleur en het lijntype van het inkortsymbool aanpassen.

  1. Dubbelklik in een geopende tekening op een tekeningaanzichtkader.
  2. Ga in Aanzichteigenschappen naar het tabblad Attributen 2.
  3. In Onderdelen inkorten selecteert u Ja , Alleen in de x-richting of Alleen in de y-richting.
  4. In Onderbreken schuine onderdelen selecteert u Ja om schuine onderdelen te onderbreken.
  5. Stel in Min. lengte voor onderbreken de minimale lengte van het ingekorte onderdeel in.

    Met deze optie wordt gedefinieerd hoe lang het onderdeel minimaal moet zijn om te kunnen worden ingekort. De lengte van het onderdeel moet minimaal twee keer de ingevoerde waarde zijn.

  6. Voer in Breedte van onderbreking de afstand tussen de onderbrekingen op papier in.
  7. Klik op Wijzigen.
Tip:

Als u in plaats van een leeg gebied een inkortsymbool in een aanzicht wilt gebruiken, stelt u de variabelen XS_​DRAW_​VERTICAL_​VIEW_​SHORTENING_​SYMBOLS_​TO_​PARTS en XS_​DRAW_​HORIZONTAL_​VIEW_​SHORTENING_​SYMBOLS_​TO_​PARTS in op TRUE.

U kunt de weergave van het inkortsymbool in het aanzicht beheren met de variabelen XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​COLOR , XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​LINE_​TYPE en XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​WITH_​ZIGZAG.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld waarbij het zigzaginkortsymbool wordt gebruikt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen