Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Tips voor afdrukken (oude manier van afdrukken)

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Tips voor afdrukken (oude manier van afdrukken)

Tips voor afdrukken (oude manier van afdrukken)

Hierna volgen enkele tips waarmee u tekeningen beter op de gewenste manier kunt afdrukken.

  • Als u een tekening op kleiner papier afdrukt, worden de lijndiktes dienovereenkomstig verschaald. Dit betekent dat er geen lijnen zijn die te dik worden geprint en dat de tekeningen beter leesbaar zijn.

  • U kunt een tekening een ander formaat papier laten gebruiken: Open de tekening en ga naar Tekening­eigenschappen > Opmaak . In Wijze van formaat bepalen selecteert u Vast formaat. Voeg het vereiste sheetformaat in Tekeningformaat in.

  • Als een tekening niet op het papier past of naar een verkeerde locatie wordt afgedrukt, gebruikt u de optie Offset voor afdrukken origineel in de Printerdatabase om de oorsprong van de tekeningafdruk voor de geselecteerde printer te verplaatsen.

    De variabelen XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_X en XS_PLOT_ORIGIN_MOVE_Y verplaatsen voor alle printers de oorsprong van de afdruk in de x- of y-richting. Als u waarden voor de variabelen instelt, worden deze in plaats van de waarde van Offset voor afdrukken origineel gebruikt.

  • U kunt de datuminformatie van de afdruk uitschakelen om te voorkomen dat de informatie verloren gaat als u met modellen voor meerdere gebruikers werkt. Dat is nuttig in gevallen waarin een gebruiker tekeningen wijzigt terwijl een andere gebruiker dezelfde tekeningen afdrukt. Gebruik XS_DISABLE_DRAWING_PLOT_DATE om de afdrukdatum uit te schakelen.

  • U kunt verschillende printerstuurprogramma´s van Windows toevoegen voor dezelfde printer en een exact papierformaat voor elk printerstuurprogramma instellen in het printerstuurprogramma met voorkeuren of standaardwaarden voor afdrukken van Windows. Vervolgens kunt u in Tekla Structures de printer instellen, zodat u het printerstuurprogramma kunt kiezen dat past bij het gewenste papierformaat. Zie de tabel aan het einde van dit gedeelte.

  • Als u maar één printerstuurprogramma´s van Windows hebt voor één fysieke printer, definieert u het grootste papierformaat dat u gaat gebruiken voor dat printerstuurprogramma via het printerstuurprogramma met voorkeuren of standaardwaarden voor afdrukken van Windows. Vervolgens kunt u in Tekla Structures de printer instellen, zodat u het printerstuurprogramma kunt kiezen dat past bij het gewenste papierformaat. Zie onderstaande tabel.

Aanwezige printer

Printerstuurprogramma´s van Windows

Tekla Structures printerdatabase

Eén printer.

Aparte printerstuurprogramma's van Windows voor ieder benodigd formaat.

Verschillende printerstuurprogramma´s van Tekla Structures worden gedefinieerd voor ieder afzonderlijk formaat. Elke printer gebruikt een printerstuurprogramma met het bijpassende papierformaat.

Eén printer.

Eén Windows-printerstuurprogramma. Het printerstuurprogramma is ingesteld op het grootste, benodigde papierformaat.

Verschillende printerstuurprogramma´s van Tekla Structures worden per formaat gedefinieerd. Hetzelfde printerstuurprogramma wordt gebruikt voor iedere printer.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen