Printers in de Printerdatabase instellen (oude manier van afdrukken)

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Printers in de Printerdatabase instellen (oude manier van afdrukken)

Printers in de Printerdatabase instellen (oude manier van afdrukken)

U moet voor verschillende doeleinden printers in de Printerdatabase instellen: voor het afdrukken naar .pdf, naar een afdrukbestand of naar verschillende printers en om in verschillende formaten af te drukken.

U kunt alleen Tekla Structures -printers in de Printerdatabase instellen als u de variabele XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG op TRUE hebt ingesteld in het menu Bestand > Instellingen > Variabelen > Afdrukken . Als deze variabele op FALSE is ingesteld, gebruikt u de nieuwere afdrukfunctionaliteit en is de Printerdatabase niet beschikbaar.

Tekla Structures gebruikt printerstuurprogramma´s van Microsoft Windows om afdrukgegevens rechtstreeks naar een printer, afdrukbestand of PDF te schrijven.

Er zijn twee stappen bij het instellen van printers in Tekla Structures :

  • Eerst moet u een printer toevoegen in de Printerdatabase. Standaard zijn er reeds verschillende printers gedefinieerd.

  • Vervolgens moet u de printers aan printerstuurprogramma´s koppelen en de printerinstellingen zoals papierformaat en afdrukgebied aanpassen. U kunt bijvoorbeeld één printerstuurprogramma ook aan verschillende printers koppelen om in verschillende formaten op dezelfde printer af te drukken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen