Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

Onderdeeltekeningen in merktekeningen opnemen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Onderdeeltekeningen in merktekeningen opnemen

Onderdeeltekeningen in merktekeningen opnemen

U kunt in merktekeningen onderdeeltekeningaanzichten opnemen van de afzonderlijke onderdelen die het merk maken. U kunt bestaande onderdeeltekeningen in de Documentmanager gebruiken of nieuwe aanzichten van onderdeeltekeningen maken.

  1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Merktekening .
  2. Laad de gewenste merktekeningeigenschappen.
  3. Klik op Opmaak en ga naar het tabblad Andere.
  4. Stel Inclusief aangelaste onderdelen in op Ja.

    Hiermee schakelt u de lijst Onderdeeltekeningeigenschappen in.

  5. Selecteer in de lijst Onderdeeltekeningeigenschappen de gewenste tekeningeigenschappen die in het onderdeelaanzicht moeten worden gebruikt. Het eigenschappenbestand standard is de standaard.
  6. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen in het eigenschappenbestand op te slaan.
  7. Klik op OK en maak de tekening.

De waarde van de variabele XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS is van invloed op hoe Tekla Structures de onderdeelvensters maakt. Als de optie op TRUE is ingesteld, gebruikt Tekla Structures onderdeeltekeningen in de . Als deze op FALSE is ingesteld of wanneer er voor een bepaald onderdeel geen onderdeeltekening is, wordt er een nieuw aanzicht gemaakt op basis van de instelling Inclusief aangelaste onderdelen. De standaardwaarde is FALSE.

Tekla Structures behoudt de oorspronkelijke schaal van een onderdeeltekening in een merktekening wanneer u de opmaak zodanig instelt dat onderdeeltekeningen worden opgenomen en de optie XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_IN_ASSEMBLY_DRAWINGS is ingesteld op TRUE. Als u de schaal van bestaande onderdeeltekeningen niet wilt bijhouden, stelt u de variabele XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE in op FALSE. Als u dit doet, volgt de schaal van de opgenomen onderdeeltekeningen de schaal van de merktekening of variabele XS_SINGLE_SCALE als deze is ingesteld.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen