2019i Table of Contents

Automatische aanzichtinstellingen voor overzichttekeningen definiëren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Automatische aanzichtinstellingen voor overzichttekeningen definiëren

Automatische aanzichtinstellingen voor overzichttekeningen definiëren

Definieer de automatische aanzichteigenschappen voordat u overzichttekeningen maakt.

 1. Klik op Tekeningen & Lijsten > Tekening­eigenschappen > Overzichttekening .
 2. Laad het bestand met tekeningeigenschappen dat u wilt wijzigen in de lijst aan de bovenzijde.
 3. Klik op Aanzicht... en laadt de aanzichteigenschappen die u wilt wijzigen.
 4. Wijzig indien nodig de instellingen op het tabblad Attributen.

  Hier kunt u de aanzichtschaal en de aanzichtvergrotingsafstand instellen, een geprojecteerd vlak weergeven, openingen en uitsparingen weergeven, het feitelijk punt voor hoogtematen instellen en storten weergeven.

 5. Ga naar het tabblad Inkorten en definieer de inkortinstellingen van het onderdeel.

  Hier kunt u selecteren of u onderdelen wilt inkorten, de minimale onderdeellengte wilt instellen en de afstand tussen ingekorte onderdelen wilt instellen.

 6. Ga naar het tabblad Label en definieer de tekst, het symbool en positie van het aanzichtlabel.
 7. Als u een ankerplantekening wilt maken, gaat u naar het tabblad Ankerplan en stelt u Ankerplan met 2 schalen in op Ja.

  U kunt ook selecteren of u detailvensters in ankerplannen wilt maken en de schaal van het vergrote onderdeelvenster wilt instellen.

 8. Sla de aanzichteigenschappen op.
 9. Klik op OK om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.
 10. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen