Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019i Table of Contents

Eigenschappen van boutinhoud en -uiterlijk in tekeningen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Eigenschappen van boutinhoud en -uiterlijk in tekeningen

Eigenschappen van boutinhoud en -uiterlijk in tekeningen

Gebruik de opties in de bouteigenschappen om de boutinhoud en het uiterlijk te controleren of te wijzigen.

U gaat als volgt naar de bouteigenschappen:

 • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen , selecteer het tekeningtype en ga naar bouteigenschappen.
 • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en ga naar bouteigenschappen.
 • Dubbelklik in een geopende tekening op een bout.

De opties die in de onderstaande tabel worden beschreven, zijn niet in alle dialoogvensters met bouteigenschappen beschikbaar.

Optie

Beschrijving

Solid/Symbool

De opties zijn solid , Werkelijk , Symbool , Symbool2 , Symbool3 , DIN-symbool en Gebruikerssymbolen.

DIN-symbool komt overeen met de Duitse normen (DIN). De enige DIN-symbolen die u kunt controleren zijn:

 • Symbool 24 voor normale werkplaatsbouten

 • Symbool 25 voor normale montagebouten

 • Symbool 26 voor aan de voorkant verzonken montagebouten

 • Symbool 27 voor aan de achterkant verzonken montagebouten

 • Symbool 28 voor aan de voorkant verzonken werkplaatsbouten

 • Symbool 29 voor aan de achterkant verzonken werkplaatsbouten

 • Symbool 30 voor aan de voorkant verzonken gaten

 • Symbool 31 voor aan de achterkant verzonken gaten

Gebruikerssymbolen is een symbool dat in de Symbool Editor is gemaakt.

Symbool tekenen als

Geeft aan of symbolen voor Gat en As in de tekening moeten worden getekend.

Zichtbaarheid bouten

Definieer de zichtbaarheid van bouten in hoofdonderdelen, aansluitende onderdelen en submerken afzonderlijk. Zichtbaar geeft boutgroepgaten in hoofdonderdelen of aansluitende onderdelen weer. Onzichtbaar verbergt ze. In merktekeningen kunt u ook definiëren of gaten voor boutgroepen in submerken moeten worden weergegeven of verborgen.

Kleur

Wijzig de boutkleur.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen