2019i Table of Contents

Attributen in automatische labels toevoegen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Attributen in automatische labels toevoegen

Attributen in automatische labels toevoegen

U kunt gebruikersattributen en templateattributen toevoegen aan alle labeltypen voor objecten. U kunt bijvoorbeeld controlenummers toevoegen of het aantal tekens in onderdeelnummers in merk- of onderdeellabels opgeven.

U kunt gebruikersattributen en templateattributen aan automatische en handmatige labels toevoegen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Onderdeel-, merk- en betontekeningen: Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht , selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 4. Klik op Onderdeellabel.
 5. Dubbelklik in het dialoogvenster met labeleigenschappen in het element Variabelen Gebruikersattribuut in de lijst Beschikbare elementen om dit in het label toe te voegen.
 6. Voer de naam van het gebruikersattribuut in het dialoogvenster Labelinhoud - Gebruikers attributen exact in zoals deze in het bestand objects.inp verschijnt.

  Als u een templateattribuut in uw label nodig hebt, voert u dat in plaats daarvan in.

 7. Onderdeel-, merk- en betontekeningen: Klik op Opslaan om de wijzigingen in aanzichteigenschappen op te slaan en Sluiten om naar tekeningeigenschappen terug te gaan.

  Overzichttekeningen: Klik op OK.

 8. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld is het gebruikersattribuut OBJECT_LOCKED aan het onderdeellabel na een tekstelement Locked: toegevoegd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen