Doorlopende balkwapening

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Doorlopende balkwapening

Doorlopende balkwapening

U kunt een doorlopende balk wapenen met de macro ContinuousBeamReinforcement. Met de macro worden hoofdstaven aan de boven- en onderzijde, beugels, fittingen en extra onder- en bovenstaven gemaakt met systeem componenten. Met Maak hoofdwapening (70) worden de hoofdstaven en extra staven aan de onder- en bovenzijde gemaakt, met Maak beugelwapening (67) worden beugels gemaakt en met Voeg (13) worden fittingen gemaakt.

Ga als volgt te werk om een doorlopende balk te wapenen:

  1. Klik in het zijvenster op de knop Applicaties en componenten om de database Applicaties en componenten te openen.
  2. Klik op de pijl naast Applicaties om de lijst met applicaties te openen.
  3. Dubbelklik op ContinuousBeamReinforcement.
  4. Selecteer de liggers en klik op Volgende.
  5. Selecteer de kolommen en klik op Volgende.
  6. Wijzig zo nodig de wapeningseigenschappen en klik op Voltooien.

    De wapening wordt gemaakt.

Beperkingen

De liggers moeten in lijn liggen; anders kan de wapening niet worden gemaakt.

Voorbeeld

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen