Eigenschappen van wapeningsstaaf en staafgroepen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Eigenschappen van wapeningsstaaf en staafgroepen

Eigenschappen van wapeningsstaaf en staafgroepen

Gebruik de eigenschappen Enkele wapening en Staafgroep om de eigenschappen van wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand is:

Algemeen, haken, dekking, meer

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar voor enkelvoudige wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen:

Optie Beschrijving
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de staaf.

Tekla Structures gebruikt staafnamen in lijsten en tekeninglijsten, en om staven van hetzelfde type te identificeren.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staaf.

Combinaties van grootte, kwaliteit en radius zijn in de wapeningsstaafdatabase vooraf gedefinieerd. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Wapeningsstaaf selecteren te openen. Het dialoogvenster geeft de beschikbare staafgroottes voor de gekozen kwaliteit weer. U kunt ook selecteren of de staaf een hoofwapening, een beugel of een spanstaaf is.

Het bestand rebar_database.inp bevat de vooraf gedefinieerde items van de wapeningsstaafdatabase.

Diameter

Diameter van de staaf.

Afhankelijk van de omgeving, de nominale diameter van de staaf of een label dat de diameter definieert.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staaf.

U kunt een aparte waarde invoeren voor elke staafradius.Scheid de waarden van elkaar met behulp van spaties.

De buigradius komt overeen met de toetsnorm die u gebruikt.Hoofdstaven, beugels, spanstaven en haken hebben meestal hun eigen minimale interne buigradius, die evenredig is ten opzichte van de diameter van de wapeningsstaaf.De werkelijke buigradius wordt meestal gekozen om de grootte van de doornen op de staafbuigmachine af te stemmen.

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt staven van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Nummering Nummerreeks van de wapeningsstaaf.
Haaktype De vorm van de haak.

Het bestand rebar_database.inp bevat de vooraf gedefinieerde minimale buigradius en minimale haaklengte voor alle standaardhaken.

Zie Haken aan wapeningsstaven toevoegen.

Hoek Hoek van een aangepaste haak.
Radius De interne buigradius van een standaardhaak of zelfdefinieerbare haak.
Lengte De lengte van het rechte deel van een standaard of zelfdefinieerbare haak.
Dekking op vlak De afstanden van de oppervlakken van het onderdeel tot aan de staaf op hetzelfde vlak als de staaf. Zie De dekkingsdikte van de wapening definiëren.
Dekking van vlak Afstand van de oppervlakte van het onderdeel naar de staaf of naar het staafuiteinde, loodrecht op het vlak van de staaf.
Start Dikte van betonnen dekking of beenlengte aan het eerste uiteinde van de staaf.
Eind Dikte van betonnen dekking of beenlengte aan het tweede uiteinde van de staaf.
Gebruikersattributen

U kunt gebruikersattributen maken om informatie over wapening toe te voegen. Attributen kunnen bestaan uit getallen, tekst of lijsten.

U kunt de waarden van de gebruikersattributen in lijsten en tekeningen gebruiken.

U kunt ook de naam van de velden wijzigen en nieuwe toevoegen door het bestand objects.inp te bewerken.Zie Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken.

Staafgroeptype, Verdeling, Maken

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar voor:

  • wapeningsstaafgroepen, inclusief tapstoelopende groepen
  • gebogen wapeningsstaafgroepen
  • cirkelvormige wapeningsstaafgroepen
Optie Beschrijving  
Vorm spreidingsgebied

Wat het type van de groep is.

Zie Een tapstoelopende of spiraalvormige wapeningsstaafgroep maken.

Aantal doorsneden
Wijze van genereren Hoe de afstand tussen de staven wordt bepaald.

Zie Staven in een wapeningsstaafgroep verdelen.

Aantal wapeningsstaven
Beoogde h.o.h.-maat
Exacte h.o.h.-afstand
Exacte h.o.h.-afstanden
Uitsluiten Welke staven uit de groep worden weggelaten.

Zie Staven van een wapeningsstaafgroep verwijderen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen