De verdeling van een belasting wijzigen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

De verdeling van een belasting wijzigen

De verdeling van een belasting wijzigen

U kunt de manier waarop Tekla Structures belastingen verdeelt wijzigen.

 1. Dubbelklik op een belasting om het eigenschappendialoogvenster te openen.
 2. Ga naar het tabblad Afdracht.
 3. Selecteer in de lijst Overspanning of de belasting in één of twee richtingen moet worden verdeeld.
 4. Als u Overspanning op Enkel instelt, moet u de primaire richting definiëren. Als u Overspanning op Dubbel instelt, moet u de richting van de hoofdas definiëren om handmatig het gewicht van de hoofdas te kunnen definiëren.

  Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de richting van de hoofdas met een onderdeel wilt uitlijnen, klikt u op Parallel tov onderdeel of Loodrecht tov onderdeel en selecteert u vervolgens het onderdeel in het model.

  • Als u de belasting in de globale x-, y- of z-richting wilt verdelen, voert u 1 in het corresponderende vak Richting hoofdas in.

  • Als u de belasting over de verschillende globale richtingen wilt verdelen, voert u de componenten van de richtingvector in het relevante vak Richting hoofdas in.

  Als u de richting van de hoofdas van een geselecteerde belasting in een modelvenster wilt controleren, klikt u op Toon richting van geselecteerde lasten. Tekla Structures geeft de primaire richting met een rode lijn aan.

 5. Selecteer in de lijst Inclusief eigen gewicht hoofdas of Tekla Structures automatisch de hoofdrichting bij verdeling van de belasting weegt.

  Als u Nee selecteert, moet u de waarde in het vak Gewicht invoeren.

 6. In het vak Verdelingshoek definieert u de hoek waaronder de belasting op de omliggende onderdelen wordt geprojecteerd.
 7. Definieer in de lijst Belastingverdeling van doorlopende structuur gebruiken van een uniforme belasting de verdeling van opleggingsreakties in de eerste en laatste overspanning van ononderbroken platen.
  • Selecteer Ja voor de verdeling 3/8 en 5/8.

  • Selecteer Nee voor de verdeling 1/2 en 1/2.

 8. Klik op Wijzig om de wijzigingen op te slaan.

Voorbeeld

Als u een dubbele overspanning gebruikt, beïnvloeden het automatische gewicht van de hoofdas en de gewichtswaarde de verhoudingen van de belasting die van toepassing is op de hoofdas en de loodrechte as.

 • Als Inclusief eigen gewicht hoofdas is ingesteld op Ja , staan de aandelen in verhouding tot de derde macht van de overspanningslengten in deze twee richtingen. Dat betekent dat hoe korter de overspanning is, hoe groter de verhouding van de belasting wordt. De waarde bij Gewicht is niet van belang.

 • Als Inclusief eigen gewicht hoofdas is ingesteld op Nee , wordt de opgegeven waarde van Gewicht (0,50 in dit voorbeeld) gebruikt om de belasting te verdelen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen