Afdrachtinstellingen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Afdrachtinstellingen

Afdrachtinstellingen

Gebruik de opties op het tabblad Afdracht in een dialoogvenster met belastingeigenschappen om de manier te wijzigen waarop Tekla Structures belastingen verdeelt.

Optie

Beschrijving

Overspanning

Definieert de richting waarin Tekla Structures de belasting verdeelt.

  • Enkel verdeelt de belasting alleen in de richting van de hoofdas.

  • Dubbel verdeelt de belasting langs de hoofd- en secundaire assen.

Richting hoofdas

Definieert de richting van de hoofdas met één van de volgende methoden:

  • Een waarde (1) in het vak x , y of z verdeelt de belasting in de corresponderende globale richting.

  • Waarden in meerdere vakken verdelen de belasting tussen de corresponderende globale richtingen. De waarden zijn de componenten van de richtingvector.

  • Als u op Parallel tov onderdeel of Loodrecht tov onderdeel klikt en vervolgens een onderdeel in het model selecteert, wordt de richting van de hoofdas met het onderdeel uitgelijnd.

Als Overspanning op Dubbel is ingesteld, moet u de richting van de hoofdas definiëren om handmatig het gewicht van de hoofdas te kunnen definiëren.

Als u de richting van de hoofdas van een geselecteerde belasting in een modelvenster wilt controleren, klikt u op Toon richting van geselecteerde lasten. Tekla Structures geeft de primaire richting met een rode lijn aan.

Inclusief eigen gewicht hoofdas

Definieert of Tekla Structures automatisch de richtingen in de verdeling van de belasting weegt.

De opties zijn:

  • Ja : Tekla Structures berekent automatisch de belastingdelen voor de primaire en secundaire richtingen in verhouding tot de derde macht van de overspanningslengten in deze twee richtingen. Dat betekent dat hoe korter de overspanning is, hoe groter de verhouding van de belasting wordt.

  • Nee : U kunt het gewicht voor de hoofdrichting in het vak Gewicht invoeren. Tekla Structures berekent het gewicht voor de secundaire richting door deze waarde van 1 af te trekken.

Verdelingshoek

De hoek waaronder de belasting op de omliggende onderdelen wordt geprojecteerd.

Belastingverdeling van doorlopende structuur gebruiken

Wordt gebruikt voor uniforme belastingen op doorlopende betonplaten. Definieert de verdeling van opleggingsreakties eerste een laatste overspanning.

De opties zijn:

  • Ja : De verdeling van opleggingsreakties is 3/8 en 5/8.

  • Nee : De verdeling van opleggingsreakties is 1/2 en 1/2.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen