Wijzigingen van Tekla Structural Designer in een rekenmodel importeren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Wijzigingen van Tekla Structural Designer in een rekenmodel importeren

Wijzigingen van Tekla Structural Designer in een rekenmodel importeren

Als u Tekla Structural Designer als rekenapplicatie gebruikt en u een model in Tekla Structural Designer hebt berekend, ontworpen en gewijzigd, kunt u de wijzigingen Tekla Structures in importeren.

U kunt de nieuwe in Tekla Structural Designer gemaakte onderdelen, profiel- en materiaalwijzigingen en berekeningsresultaten importeren.

De locatie van bestaande onderdelen wijzigt niet in Tekla Structures , zelfs niet als u de corresponderende onderdelen in Tekla Structural Designer hebt verplaatst.

 1. Open het Tekla Structures -model waarin u wilt importeren.
 2. Klik op het tabblad Analysis & Design op Rekenmodellen.
 3. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het rekenmodel waarin u wilt importeren.
  2. Klik op Haal resultaten op.
 4. In het dialoogvenster Importeren vanuit Tekla Structural Designer doet u het volgende:
  1. Klik op de knop ... naast Bestand importeren om naar het bestand te bladeren dat vanuit Tekla Structural Designer is geïmporteerd en dit te selecteren.
  2. Als u de voorgestelde profiel- en materiaalkwaliteitsconversies wilt controleren, klikt u op de knop Voorbeeldconversies.

   De import gebruikt een interne conversielijst die de standaardprofielen en de materiaalkwaliteiten bevat. In Snelle lijst wordt elk onderdeel met een profiel of materiaalkwaliteit dat niet met de interne conversielijst kan worden geconverteerd rood gemarkeerd en de Tekla Structures -naam wordt vervangen door de tekst:

   --- NO MATCH ---

  3. Als de tekst --- NO MATCH --- wordt weergegeven of als u de standaardconversie wilt overschrijven, kunt u de profielen en materialen op de volgende manier converteren:
   • Maak in een teksteditor een bestand voor profiel- en/of materiaalkwaliteitsconversie met de bestandsextensie .cnv.
   • Voer in het tekstbestand bijvoorbeeld de naam van het Tekla Structural Designer-profiel of de materiaalkwaliteit, het is-gelijk-teken (=) en vervolgens de corresponderende Tekla Structures -naam in:

    STB 229x305x70=TEE229*305*70 voor profiel

    S275JR=S275 voor materiaalkwaliteit

   • Geef in de vakken Profielconversiebestand en Materiaalconversiebestand de conversiebestanden op die u voor toewijzingsprofielen en materiaalkwaliteiten wilt gebruiken.

   Als de conversiebestanden niet worden gebruikt, worden de onderdelen met profielen of materiaalkwaliteiten die niet kunnen worden geconverteerd wel gemaakt, maar deze gebruiken het profiel of de materiaalkwaliteit van het importbestand dat/die mogelijk ongeldig is.

  4. Selecteer de stramienopties als volgt:
   • Tekla Structures-stramienen verwijderen : Door het importeren worden alle stramienlijnen/vlakken uit het huidige Tekla Structures -model verwijderd.
   • Stramienen uit importbestand importeren : De stramienlijnen uit het importbestand worden in het Tekla Structures -model geïmporteerd. Er wordt een stramienlijnpatroon gemaakt en alle geïmporteerde stramienlijnen worden als afzonderlijke stramienvlakken aan dit patroon gekoppeld.
  5. Klik op Importeren.

   Het resultaat van de import wordt in Snelle lijst weergegeven, bijvoorbeeld het aantal onderdelen dat is geïmporteerd en eventuele waarschuwingen of fouten met betrekking tot de import.

   De Modelvergelijkingstool geeft alle onderdelen weer die als Nieuw , Bijgewerkt , Verwijderd of Niet gewijzigd zijn gemarkeerd.

   Op het tabblad Bijgewerkt is het eerste getal het aantal onderdelen dat in Tekla Structures wordt bijgewerkt en het tweede getal het aantal van alle onderdelen waarvan het profiel of het materiaal in Tekla Structural Designer is gewijzigd.

   Op het tabblad Niet gewijzigd is het eerste getal het aantal onderdelen dat niet in Tekla Structural Designer is gewijzigd of dat in de import wordt genegeerd en het tweede getal het aantal van alle onderdelen waarvan het profiel of het materiaal niet in Tekla Structural Designer is gewijzigd.

 5. Accepteer of weiger wijzigingen in de Modelvergelijkingstool.
  1. Als u de objecten wilt uitsluiten die niet eerder in het Tekla Structures -model bestonden maar in het importbestand voorkomen, schakelt u het selectievakje Nieuwe items negeren in.
  2. Als u het object-ID van Tekla Structures aan de objecttypetekenreeks in de lijst van de vergelijkingstool wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Onderdeel-ID's weergeven in.
  3. Klik op Accepteren om de huidige instellingen te gebruiken en het importeren te voltooien.
 6. Sluit het dialoogvenster Importeren vanuit Tekla Structural Designer.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen