Een model van Tekla Structures naar een rekenapplicatie exporteren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Een model van Tekla Structures naar een rekenapplicatie exporteren

Een model van Tekla Structures naar een rekenapplicatie exporteren

Als u een structurele berekening op een Tekla Structures -model wilt uitvoeren, moet u een rekenmodel of het fysieke model naar een rekenapplicatie exporteren. U kunt bijvoorbeeld Tekla Structural Designer als rekenapplicatie gebruiken.

Een rekenmodel naar Tekla Structural Designer exporteren

U kunt een Tekla Structures -rekenmodel samen met het fysieke model naar Tekla Structural Designer exporteren. Het geëxporteerde .cxl -bestand kan in Tekla Structural Designer worden geïmporteerd om een bestaand model bij te werken of een nieuw Tekla Structural Designer-model op basis van het Tekla Structures -rekenmodel te maken.

Beperkingen:

 • Wanden die uit verschillende segmenten bestaan, worden niet geëxporteerd. Alleen wanden met een enkelvoudig rekenmodel worden geëxporteerd.
 • Wanden met afgeschuinde hoeken worden zonder afschuiningen geëxporteerd.
 • Openingen in betonnen wanden worden alleen geëxporteerd wanneer de wanden en openingen rechthoekig zijn.
 • De fysieke positie van de geëxporteerde polyprofielen in Tekla Structural Designer komen mogelijk niet overeen met de fysieke positie in Tekla Structures. De rekenpositie is echter correct.

Voordat u begint:

 • Open het Tekla Structures -model waaruit u wilt exporteren.
 • Als u handmatig wilt definiëren welk onderdeeltype voor een Tekla Structures -onderdeel in Tekla Structural Designer wordt gebruikt, gebruikt u het gebruikersattribuut TSD-onderdeeltype , TSD-plaattype of TSD-wandtype van het fysieke onderdeel. Deze attributen zijn beschikbaar op het tabblad Tekla Structural Designer in het dialoogvenster met gebruikersattributen van het onderdeel.

  U kunt TSD-plaattype bijvoorbeeld op STEEL_DECK_1WAY of TSD-wandtype op MID_PIER instellen.

  Raadpleeg voor meer informatie over de onderdeeltypen het gedeelte 'Specifying objects within Tekla Structures' in de Tekla Structural Designer-documentatie.

 • Maak een rekenmodel dat de onderdelen bevat die u wilt berekenen. Stel Tekla Structural Designer in als rekenapplicatie in de eigenschappen van het rekenmodel.
 • Zorg ervoor dat de rekenonderdelen van de kolommen in het rekenmodel worden uitgelijnd.
 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Rekenmodellen.

  U kunt ook naar het menu Bestand gaan en op Exporteren > Tekla Structural Designer met rekenmodel klikken.

 2. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het te exporteren rekenmodel.
  2. Klik op Exporteren.
 3. In het dialoogvenster Exporteren naar Tekla Structural Designer doet u het volgende:
  1. Klik op de knop ... naast Bestand exporteren om de maplocatie en naam voor het exportbestand in te stellen.

   We raden u aan een bestandsnaam te gebruiken die de naam van het rekenmodel, de fase van de berekeningsworkflow en de bestandsoverdrachtrichting aangeeft. Bijvoorbeeld Rekenmodel1 - A - Initiële export van TS naar TSD of Rekenmodel1 - C - Verdere wijzigingen van TS naar TSD.

  2. Geef in de lijst Stramienen op welke van de Tekla Structures -stramienen u wilt exporteren:
   • Exporteer alles
   • Exporteer geselecteerde
   • Exporteer geen
  3. Als u de voorgestelde profiel- en materiaalkwaliteitsconversies wilt controleren, klikt u op de knop Voorbeeldconversies.

   De export gebruikt een interne conversielijst die de standaardprofielen en de materiaalkwaliteiten bevat. In Snelle lijst wordt elk onderdeel met een profiel of materiaalkwaliteit dat niet met de interne conversielijst kan worden geconverteerd rood gemarkeerd en de Tekla Structures -naam wordt vervangen door de tekst:

   --- NO MATCH ---

  4. Als de tekst --- NO MATCH --- wordt weergegeven of als u de standaardconversie wilt overschrijven, kunt u de profielen en materialen op de volgende manier converteren:
   • Maak in een teksteditor een bestand voor profiel- en/of materiaalkwaliteitsconversie met de bestandsextensie .cnv.
   • Voer in het tekstbestand bijvoorbeeld de naam van het Tekla Structural Designer-profiel of de materiaalkwaliteit, het is-gelijk-teken (=) en vervolgens de corresponderende Tekla Structures -naam in:

    STB 229x305x70=TEE229*305*70 voor profiel

    S275JR=S275 voor materiaalkwaliteit

   • Geef in de vakken Profielconversiebestand en Materiaalconversiebestand de conversiebestanden op die u voor toewijzingsprofielen en materiaalkwaliteiten wilt gebruiken.

   Als de conversiebestanden niet worden gebruikt, worden de onderdelen met profielen of materiaalkwaliteiten die niet kunnen worden geconverteerd wel gemaakt, maar deze gebruiken het profiel of de materiaalkwaliteit van het exportbestand dat/die mogelijk ongeldig is.

  5. Klik op Exporteren. Het resultaat van de export wordt in Snelle lijst weergegeven, bijvoorbeeld het aantal onderdelen dat is geëxporteerd en eventuele waarschuwingen of fouten met betrekking tot de export.

  Tekla Structures maakt een .cxl -bestand in de map die u met de door u gemaakt bestandsnaam hebt opgegeven.

 4. Als u het .cxl -bestand in Tekla Structural Designer wilt importeren, volgt u de instructies in de Tekla Structural Designer-documentatie.

Een fysiek model naar Tekla Structural Designer exporteren

Als u geen Tekla Structures -rekenmodel wilt maken en naar Tekla Structural Designer wilt exporteren, kunt u in plaats daarvan een fysiek model van Tekla Structures exporteren en het voor berekening in Tekla Structural Designer gebruiken.

Note:

We raden u aan met het rekenmodel naar Tekla Structural Designer te exporteren. Het produceert een nauwkeuriger model in Tekla Structural Designer dan het fysieke model.

Raadpleeg voor meer informatie over de fysieke modelexport Naar Tekla Structural Designer exporteren en Voorbeeldworkflow van integratie tussen Tekla Structures en Tekla Structural Designer.

Een rekenmodel naar een rekenapplicatie exporteren

Als u met een rekenapplicatie een structurele berekening op een Tekla Structures -rekenmodel wilt uitvoeren, moet u het rekenmodel naar een map exporteren. De exportmap is standaard de huidige modelmap. Als u een rechtstreekse koppeling naar een rekenapplicatie hebt en u een rekenmodel van Tekla Structures met een bepaalde rekenapplicatie exporteert, wordt het rekenmodel in de applicatie geopend.

 1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Rekenmodellen.
 2. Definieer indien nodig de exportmap.
  1. Selecteer in het dialoogvenster Rekenmodellen het te exporteren rekenmodel en klik vervolgens op Eigenschappen....
  2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel op Naar exportmap bladeren op het tabblad Rekenmodel.
  3. Blader in het dialoogvenster Blader naar Map naar de exportmap en klik vervolgens op OK.
  4. Klik op OK om de instellingen van de exportmap met de eigenschappen van het rekenmodel op te slaan.
 3. In het dialoogvenster Rekenmodellen doet u het volgende:
  1. Selecteer het te exporteren rekenmodel.
  2. Klik op Exporteren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen