Een rekenonderdeel verwijderen

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Een rekenonderdeel verwijderen

Een rekenonderdeel verwijderen

U kunt onderdelen uit rekenmodellen verwijderen door rekenonderdelen te verwijderen.

Als de rekenmodelinhoud Gehele model is en u een rekenonderdeel verwijdert, negeert Tekla Structures dit in het rekenmodel. Als de rekenmodelinhoud Geselecteerde onderdelen en lasten of Venster op vloernivo van geselecteerde onderdelen en lasten is en u een rekenonderdeel verwijdert, verwijdert Tekla Structures het onderdeel uit het rekenmodel.

  1. Klik op het tabblad Analysis & Design op Rekenmodellen.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Rekenmodellen het rekenmodel dat het te verwijderen onderdeel bevat.
  3. Selecteer het te verwijderen rekenonderdeel.
  4. U kunt het volgende doen:
    • Klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwijderen.

    • Druk op Verwijderen.

Tip:

U maakt het commando Verwijderen als volgt ongedaan:

  • Wijzig voor rekenmodellen van het Gehele model de berekeningsklasse van het verwijderde onderdeel van Negeren naar de oorspronkelijke instelling.

  • Voeg voor andere rekenmodellen het verwijderde onderdeel opnieuw aan het rekenmodel toe.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen