Lasten combineren

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Lasten combineren

Lasten combineren

In deze paragraaf wordt het belastingscombinatieproces in Tekla Structures uitgelegd.

De belastingscombinatie is een proces waarin sommige tegelijkertijd uitgeoefende belastingsgroepen worden vermenigvuldigd met hun veiligheidscoëfficient en volgens specifieke voorwaarden met elkaar worden gecombineerd.

Belastingscombinatievoorwaarden zijn specifiek voor een toetsingsproces en worden gedefinieerd in gebouw- of toetsnormen. Een van de duidelijkste toetsingsprocessen is de limietconditietoetsing.

Met de eigenschappen van belastingscombinaties wordt gedefinieerd hoe belastingen worden gecombineerd in Tekla Structures. De volgende eigenschappen bepalen het belastingscombinatieproces:

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen