XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR

XS_WELD_LENGTH_CC_SEPARATOR_CHAR

Categorie : Lassen

Met deze variabele kunt u het scheidingsteken instellen dat in het laslabel tussen de laslengte en de steek (hart-op-hart-afstand) van lassegmenten wordt gebruikt. Voer @ in om het scheidingsteken volgens de AISC-norm (3@12) te definiëren. Voer - in om het scheidingsteken volgens de ISO-norm (100-300) te definiëren. De standaardwaarde is -.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen