Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

XS_WELD_FILTER_TYPE

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_WELD_FILTER_TYPE

XS_WELD_FILTER_TYPE

Categorie

Lassen

Hiermee kunt u bepalen hoe lastypen in Tekla Structures worden gefilterd.

  • EXACT : Tekla Structures filtert de lassen die gelijk zijn aan de standaardgrootte in het dialoogvenster Las eigenschappen.

  • MIN : Tekla Structures filtert alle lassen die gelijk zijn aan of kleiner zijn dan de standaardgrootte in het dialoogvenster Las eigenschappen. Dit is de standaardwaarde.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen