2019 Table of Contents

XS_​SINGLE_​X_​DIMENSION_​TYPE

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​SINGLE_​X_​DIMENSION_​TYPE

XS_​SINGLE_​X_​DIMENSION_​TYPE

Categorie

Inclusief aangelaste onderdelen

Met deze variabele kunt u het maatlijntype instellen in onderdeelaanzichten die in merktekeningen zijn opgenomen. Deze maatlijnen zijn anders vergelijkbaar met rechte maatlijnen die zijn ingesteld met de variabele XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE , maar ze overschrijven de instelling Recht voor horizontale maatlijnen.

  • 0 = In Tekla Structures worden rechte maatlijninstellingen gebruikt.

  • 1= Relatief, maatlijnen van punt naar punt Dit is de standaardwaarde.

  • 2 = Absoluut, maatlijnen vanaf een gemeenschappelijk startpunt.

  • 3 = Relatief en absoluut, een combinatie van punt naar punt en gemeenschappelijk startpunt.

  • 4 = Absolute maat (US), maatlijnen vanaf een gemeenschappelijk startpunt, inclusief een label voor relatieve maatlijnen (RD).

  • 16 = Absolute maat 2 (US), vergelijkbaar met Absolute maat (US), maar korte maatlijnen worden gewijzigd in relatieve maatlijnen.

  • 35 = Absoluut plus kort relatief, vergelijkbaar met Absoluut, maar korte maatlijnen worden gewijzigd in relatieve maatlijnen. Wordt ook intern absoluut genoemd. Met deze variabele kunnen beide maatlijnen worden weergegeven, maar relatieve maatlijnen worden niet getoond als maatlijnen lang zijn. Met deze variabele worden de absolute maatlijnen in maatlijnen getoond.

  • 99 = Absoluut met alle relatieve maten erboven, vergelijkbaar met Relatief en absoluut, maar de relatieve maatlijnen worden boven de absolute maatlijn geplaatst.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen