Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING

XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING

Categorie: Nummering

Als u Stortzijde weergeven voor niet-betonnen materiaal wilt inschakelen, gebruikt u de variabele XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING. De toegestane opties zijn STEEL , TIMBER en MISC. U kunt de opties ook combineren door een komma (,) als scheidingsteken te gebruiken.

Deze variabele is van invloed op de nummering. Als er voor onderdelen verschillende opties voor Hoofdaanzicht tekening worden geselecteerd, krijgen ze verschillende merkpositienummers.

Als u de stortzijde in tekeningen wilt weergeven en wilt instellen welk aanzicht in tekeningen als hoofdaanzicht (vooraanzicht) wordt gebruikt, gaat u naar de gebruikersattributen van een niet-betonnen onderdeel en selecteert u de gewenste optie Hoofdaanzicht tekening. De opties zijn Bovenzijde , Achterzijde , Onderzijde , Start , Eind en Voorzijde.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen