Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

XS_​POUR_​BREAK_​COLOR

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​POUR_​BREAK_​COLOR

XS_​POUR_​BREAK_​COLOR

Categorie: Concrete Detailing

Met deze variabele kunt u de kleur van stortnaden in modelvensters wijzigen. Voer in het onderdeeleigenschappenpaneel het nummer als de waarde met de klassenummers in om de kleur aan te geven. Als u deze variabele bijvoorbeeld op 6 instelt, kleurt Tekla Structures alle stortnaden geel. De standaardwaarde is 59.

In de geëxporteerde IFC-modellen zijn stortnaden zwart.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de modelmap opgeslagen. Start Tekla Structures opnieuw op om de nieuwe waarde te activeren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen