2019 Table of Contents

XS_​POLYBEAM_​CURVATURE_​TOLERANCE

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​POLYBEAM_​CURVATURE_​TOLERANCE

XS_​POLYBEAM_​CURVATURE_​TOLERANCE

Categorie

Modelleereigenschappen

Hiermee kunt u de tolerantie definiëren die wordt gebruikt bij het detecteren van de kromming tussen drie punten in een polyprofiel. De standaardwaarde is 2.0e-6.

Met deze variabele wordt het verschil gedefinieerd in puntproducten tussen twee eenheidsvectoren die worden gevormd door twee opeenvolgende boogvormige afschuiningshandles voor polyprofielen. Als de punten van polyprofiel minder dan deze waarde van elkaar verschillen, wordt de curve als een rechte lijn beschouwd en wordt de boogvormige afwerking weggelaten.

Over het algemeen moet u de standaardwaarde alleen wijzigen als u met lange, dunne of zeer complexe polyprofielen werkt. Wijzig de standaardwaarde in de volgende situaties:

  • Als het polyprofiel slechts een heel klein beetje is gebogen en het er in het model als een recht polyprofiel uitziet, moet u een kleinere waarde opgeven, zoals 2.0e-10. Een grotere waarde maakt polyprofielen met een slechts lichte kromming recht.

  • Als de waarde onnodig klein is (kleiner dan de standaardwaarde voor eenvoudige polyprofielen), kunnen er prestatieproblemen ontstaan.

  • Als de tolerantie is ingesteld op een waarde die te klein is ( < e-11 ), kan het polyprofiel breken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen