Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

XS_​PART_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​PART_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

XS_​PART_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Categorie : Nummering

Met deze variabele kunt u multinummers voor losse onderdelen definiëren. Met de volgende opties kunt u de inhoud van onderdeellabels definiëren. Gebruik zo veel opties als u nodig hebt en plaats elke optie tussen procentsymbolen (%).

De beschikbare opties zijn:

Optie

Beschrijving

%PART_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Naam verzameltekening.

%PART_MULTI_DRAWING_POS%

Plaats van de onderdeeltekening in de verzameltekening.

%PART_PREFIX%

Prefix onderdeel in het model.

%PART_POS%

Positienummer onderdeel in het model.

Stempelvelden

Voer TPL: in gevolgd door de naam van een relevant templateveld. Plaats elke naam tussen procentsymbolen (%). Bijvoorbeeld %TPL:PROJECT.NUMBER%

Gebruikersattributen die worden gedefinieerd in het bestand objects.inp

Voer UDA: in gevolgd door de naam van een relevant gebruikersattribuut, op exact dezelfde manier als dit in het bestand objects.inp wordt weergegeven. Bijvoorbeeld %UDA:MY_INFO_1%

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

Als u de multinummers van onderdelen wilt plaatsen in de indeling onderdeelprefix + positie in verzameltekening + naam verzameltekening, stelt u de variabele als volgt in:

%PART_PREFIX%%PART_MULTI_DRAWING_POS%%PART_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen