Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

XS_​MAX_​DECIMALS_​IN_​PROFILE_​NAME

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​MAX_​DECIMALS_​IN_​PROFILE_​NAME

XS_​MAX_​DECIMALS_​IN_​PROFILE_​NAME

Categorie

Profielen

Met deze variabele kunt u het aantal decimalen in profielnamen in headers van het NC-bestand definiëren. De standaardwaarde is 1.

Opmerking:

Deze variabele heeft alleen invloed op platen die rechtstreeks in het model zijn gemaakt. De variabele XS_​PLATE_​ROUNDING_​DECIMALS is van invloed op platen die door componenten zijn gemaakt.

Deze variabele werkt alleen voor platen als u de variabele XS_​USE_​NEW_​PLATE_​DESIGNATION instelt op TRUE op de pagina Plaatwerk in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen