2019 Table of Contents

XS_​HIGHLIGHT_​MARK_​CONTENT_​CHANGES

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​HIGHLIGHT_​MARK_​CONTENT_​CHANGES

XS_​HIGHLIGHT_​MARK_​CONTENT_​CHANGES

Categorie

Labeling: Algemeen

Gebruik deze optie om te definiëren of gewijzigde labelinhoud moet worden gemarkeerd op associatieve tekeningen.

Wanneer deze variabele wordt ingesteld op TRUE (de standaardinstelling), wordt in Tekla Structures de labelinhoud die is gewijzigd in bijgewerkte associatieve tekeningen, gemarkeerd door een wijzigingssymbool (standaard een wolk) rondom de gewijzigde labelinhoud te tekenen.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de modelmap opgeslagen. Start Tekla Structures opnieuw op om de nieuwe waarde te activeren.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen