XS_​FIRM

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​FIRM

XS_​FIRM

Categorie

Bestand locaties

Opmerking:

Deze variabele is systeem-specifiek en alleen bedoeld voor beheerders.

Stel de variabelen XS_PROJECT en XS_FIRM samen met XS_SYSTEM in om te verwijzen naar de mappen waarin Tekla Structures naar eigenschapsbestanden zoekt. Eigenschappen worden in Tekla Structures altijd in de huidige modelmap model\attributes opgeslagen. U kunt ze dan naar XS_FIRM - of XS_PROJECT -mappen kopiëren of verplaatsen als dezelfde instellingen in andere modellen nodig zijn.

U kunt slechts één pad definiëren, niet een lijst met paden.

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini -bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen effect op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het options.ini -bestand dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een options.ini -bestand dat zich in de mappen bevindt die voor de variabelen XS_FIRM of XS_PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini -bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen