2019 Table of Contents

XS_​DRAWING_​GRID_​LABEL_​FRAME_​FIXED_​WIDTH

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​DRAWING_​GRID_​LABEL_​FRAME_​FIXED_​WIDTH

XS_​DRAWING_​GRID_​LABEL_​FRAME_​FIXED_​WIDTH

Categorie

Tekening eigenschappen

Gebruik deze variabele om een vaste grootte voor de kaders van stramienlabels te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig als u wilt dat alle stramienlabelkaders dezelfde grootte hebben, ongeacht of het kader een of twee cijfers bevat. Als u deze variabele instelt op nul (0), is de breedte van het stramienlabelkader afhankelijk van de breedte van het stramienlabel. Voer de gewenste waarde in millimeters in.

Er wordt een vaste breedte van 18 voorgesteld voor 5 tekens (XX.XX) wanneer de teksthoogte 3/16 is. Wijzig de vaste breedte in 14 voor 4 tekens (XX.X), 12 voor 3 tekens (X.X) en in 10 voor 2 tekens (XX). Als u een andere teksthoogte dan 3/16 gebruikt, moeten vaste breedtewaarden overeenkomstig worden aangepast. Met deze variabele wordt de berekening van de automatische kaderbreedte overschreven voor stramienlabels.

Als u deze variabele niet instelt, worden in Tekla Structures de kaders van de stramienlabels aan de tekst binnen elk kader aangepast.

Voorbeeld van rasterlabelframes wanneer de framegrootte niet vast is:

Voorbeeld van rasterlabelframes wanneer de framegrootte vast is:

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen