Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

2019 Table of Contents

XS_​DRAWING_​CUT_​VIEW_​COMPARISON_​CRITERIA

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​DRAWING_​CUT_​VIEW_​COMPARISON_​CRITERIA

XS_​DRAWING_​CUT_​VIEW_​COMPARISON_​CRITERIA

Categorie

Tekening venster

Met deze variabele worden de criteria gedefinieerd om de doorsneden met elkaar te vergelijken. Zijn de doorsneden niet gelijk aan elkaar dan zullen verschillende doorsneden op de merktekening geplaatst worden en hun eigen unieke doorsnede label krijgen. Doorsneden worden standaard vergeleken op basis van de grenzen van de onderdelen ( EXTREMA ) en de richting van de onderdelen in het aanzicht ( ORIENTATION ). De variabele kan een combinatie van de volgende opties bevatten, die door een komma worden gescheiden:

  • POSITION vergelijkt positienummers van alle onderdelen in het aanzicht (inclusief onderdelen zonder maatvoering).

  • EXTREMA vergelijkt de grenzen van de onderdelen in het aanzicht.

  • ORIENTATION vergelijkt de richting van de onderdelen in het aanzicht.

  • SHOWALL beschouwt alle doorsneden als verschillend en geeft ze allemaal weer met unieke doorsnedelabels.

  • EXACT gebruikt strakkere regels bij het vergelijken van doorsneden. Gebruik deze variabele in combinatie met de optie EXTREMA of ORIENTATION.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen