2019 Table of Contents

XS_​DEFAULT_​ENVIRONMENT

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​DEFAULT_​ENVIRONMENT

XS_​DEFAULT_​ENVIRONMENT

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Gebruik deze variabele in combinatie met XS_​DEFAULT_​LICENSE en XS_DEFAULT_ROLE om het dialoogvenster voor het aanmelden over te slaan. Stel deze variabelen in een apart initialisatiebestand in en wijs naar dat bestand met de parameter -I (hoofdletter i) in de Tekla Structures -snelkoppeling. Met deze parameter wordt verwezen naar een bestand dat vóór andere initialisatiebestanden moet worden gelezen.

Attentie:

Als rollen in uw omgeving worden gebruikt, moeten zowel XS_DEFAULT_ENVIRONMENT als XS_DEFAULT_ROLE voor het opstarten worden ingesteld voor een juiste werking. XS_DEFAULT_LICENSE is optioneel.

Voorbeeld

set XS_DEFAULT_ENVIRONMENT=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\germany\env_Germany.ini

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen