2019 Table of Contents

XS_​ALLOW_​INCH_​MARK_​IN_​DIMENSIONS

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​ALLOW_​INCH_​MARK_​IN_​DIMENSIONS

XS_​ALLOW_​INCH_​MARK_​IN_​DIMENSIONS

Categorie

Maatvoering

Stel deze variabele op TRUE in om ervoor te zorgen dat Tekla Structures het inchsymbool in maatlijnen opneemt. De standaardwaarde is TRUE. Als u geen inchsymbolen wilt toestaan, stelt u deze variabele op FALSE in.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model hetzelfde.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen