2019 Table of Contents

XS_​AISC_​WELD_​MARK

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​AISC_​WELD_​MARK

XS_​AISC_​WELD_​MARK

Categorie : Lassen

Stel deze variabele in op TRUE om AISC-laslabels te maken, beenlengte als standaardgrootte van de hoeklasmaatlijn te gebruiken en pijlzijdelassen te maken met onder de lijn laseigenschappen.

Stel deze variabele in op FALSE om ISO-laslabels te maken, keelhoogte als standaardgrootte van de hoeklasmaatlijn te gebruiken en pijlzijdelassen te maken met boven de lijn laseigenschappen. FALSE is de standaardwaarde.

Deze variabele is ook van invloed op de afstand tussen onderbroken lassen:

  • TRUE gebruikt de waarde Steek die in de laseigenschappen als hart-op-hart-afstand van lassen is ingevoerd.

  • FALSE gebruikt de waarde Steek die in de laseigenschappen als de afstand tussen de lassen is ingevoerd.

Een AISC-laslabel van een zigzag onderbroken las met de steek na een streepje:

Een ISO-laslabel van een zigzag onderbroken las met de steek tussen haakjes:

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Opmerking:

De variabele XS_AISC_WELD_MARK wordt geleverd met modelmapbestanden. Als u het model aan een andere partij moet leveren, stuurt u het gehele model met alle bestanden (niet alleen het modeldatabasebestand *.db1 ) om ervoor te zorgen dat de grootte van de gelaste doorsnede hetzelfde blijft. Als de waarde voor deze variabele is gewijzigd, wordt de werkelijke grootte van de lasdoorsnede overeenkomstig gewijzigd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen