2019 Table of Contents

XS_​AD_​GET_​MOMENT_​CONNECTION_​STATUS

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

XS_​AD_​GET_​MOMENT_​CONNECTION_​STATUS

XS_​AD_​GET_​MOMENT_​CONNECTION_​STATUS

Categorie

Analysis & Design

Met deze variabele kunt u opgeven op welke waarde ( Ja of Nee ) de optie Symbolen momentverbinding wordt ingesteld wanneer het commando Resultaten verkrijgen wordt gebruikt in het rekenmodel. De optie Symbolen momentverbinding is beschikbaar op het tabblad Eindcondities in het eigenschappen dialoogvenster van de gebruikersattributen van het onderdeel. Met deze optie wordt bepaald of de momentverbindingssymbolen in tekeningen worden weergegeven.

Stel de variabele op een van de volgende waarden in:

  • yz : als de rotaties ry en rz in het rekenmodel vast zijn, wordt de waarde Ja gebruikt. Anders wordt Nee gebruikt.

  • xyz : als alle rotaties in het rekenmodel vast zijn, wordt de waarde Ja gebruikt. Anders wordt Nee gebruikt.

  • z : als de rotatie rz in het rekenmodel vast is, wordt de waarde Ja gebruikt. Anders wordt Nee gebruikt.

  • De variabele is niet ingesteld: De waarde die u handmatig in de optie Symbolen momentverbinding hebt ingesteld, wordt gebruikt.

De standaardwaarde is yz.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen