Een logbestand weergeven

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Een logbestand weergeven

Een logbestand weergeven

De onderdelen die in een logbestand worden weergegeven, kunnen in het model worden weergegeven.

 1. Open het model waarvan u de loghistorie wilt weergeven.
 2. Klik in het menu Bestand op Logboeken en selecteer een logboekbestand dat u wilt zien.
  • Historie Clash Check ( ClashCheck.log )

  • Logboekbestand sessiehistorie ( TeklaStructures_<gebruiker>.log )

  • Logbestand historie nummeren ( numberinghistory.txt )

  • Historie Opslaan ( save_history.log )

  • Historie Tekening ( drawing_history.log )

  • Historie Analyse ( analysis.log )

 3. Selecteer in het logboekbestand een regel die een onderdeel of een merk bevat.

  Onderdelen en merken hebben de prefix guid.

  Tekla Structures markeert het onderdeel in het model. Als er meerdere onderdelen of merken in een regel staan en u die de regel selecteert, markeert Tekla Structures alle onderdelen in het model. U kunt ook onderdelen op verschillende regels selecteren.

 4. Als u de logboekbestanden wilt weergeven in een viewer die aan het bestandstype is gekoppeld, bijvoorbeeld in Microsoft Kladblok, klikt u in het menu Bestand op Logboeken en selecteert u Met de standaardapplicatie weergeven.
Tip:

U hebt vanuit het logboekbestand toegang tot het contextmenu van een onderdeel of merk door met de rechtermuisknop op een regel te klikken die een onderdeel of een merk bevat. Tekla Structures geeft hetzelfde contextmenu weer als wanneer u met de rechtermuisknop in het model op een onderdeel of een merk klikt.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen