2019 Table of Contents

Rolinstellingen - role_<role>.ini

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Rolinstellingen - role_<role>.ini

Rolinstellingen - role_<role>.ini

De bestanden role_<role>.ini bevatten alle variabelen die bepaalde rolspecifieke instellingen hebben. Het bestand wordt nooit vanuit de omgevingsmap ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\ gelezen. De exacte locatie kan afhankelijk van de omgeving variëren.

Attentie:

Wijzig het bestand role_<rol>.ini niet. Als u enkele instellingen moet wijzigen, kopieert u de benodigde variabelen van dit bestand naar uw bestand user.ini en past u de instellingen daar aan of wijzigt u de instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Het bestand role_<rol>.ini bevat variabelen die zijn ingesteld volgens typische rolvereisten in uw lokaal gebied. Deze instellingen verschillen van de omgevingsinstellingen in env_<omgevingsnaam>.ini Het bestand met globale standaard-omgevingsinstellingen env_global_default.ini bevat een volledige lijst met variabelen. De instellingen voor variabelen in role_<rol>.ini overschrijven die in env_<omgeving>.ini

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen