Nummeringsinstellingen in de multi-user modus

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Nummeringsinstellingen in de multi-user modus

Nummeringsinstellingen in de multi-user modus

Definieer de nummerinstellingen als volgt:

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Nummeringsinstellingen > Nummeringsinstellingen .

 2. Schakel in het dialoogvenster Nummering instelling het selectievakje Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan) in.

  Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de nummering annuleren voordat voor de laatste keer wordt opgeslagen. Dit is bijvoorbeeld handig als u de nummeringresultaten wilt bekijken, en u iets ziet dat u nog wilt wijzigen.

  Opmerking:

  Gebruik deze optie altijd als u werkt met multi-user modellen, om conflicten bij het opslaan te voorkomen.

 3. Pas desgewenst de andere eigenschappen aan.

 4. Klik op OK.

  In Tekla Structures wordt het model voortaan opgeslagen voor- en nadat u alle onderdelen of gewijzigde onderdelen hebt genummerd.

Wanneer u op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Start nummeren > Nummer gewijzigde Onderdelen klikt om de nummering uit te voeren, geeft Tekla Structures een lijst weer waarin de voortgang van het nummeren wordt weergegeven.Wanneer de nummering is voltooid, worden de resultaten van de gewijzigde nummering in de lijst gemarkeerd.Als u een item op de lijst selecteert, markeert Tekla Structures het bijbehorende object in het model.Als u de F -toets ingedrukt houdt wanneer u het item selecteert, maakt Tekla Structures het werkgebied van het huidige venster passend rondom de objecten.

Als de nummeringresultaten juist zijn, klikt u op Nummers opslaan om voor de tweede keer op te slaan. Als u de nummering wilt annuleren voordat voor de tweede keer wordt opgeslagen, klikt u op Annuleer. Als u de nummering annuleert, krijgt het model dezelfde status als voor de nummering en worden standaardbestanden naar alle dialoogvensters gelezen.

Als u de nummeringresultaten verder wilt bekijken, klikt u op Stop timer.

Als u de periode wilt wijzigen waarin Tekla Structures voor de tweede keer opslaat, gebruikt u de variabele XS_​NUMBERING_​RESULTS_​DIALOG_​DISPLAY_​TIME.

Opmerking:

We raden u aan het commando Controleer en herstel nummering:Alles in Bestand > Controleer & herstel uit te voeren om met regelmatige intervallen alle inconsistenties in de nummering uit de multi-user database te verwijderen, bijvoorbeeld eenmaal per dag.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen