2019 Table of Contents

Lokale omgevingsinstellingen - env_<environment>.ini

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Lokale omgevingsinstellingen - env_<environment>.ini

Lokale omgevingsinstellingen - env_<environment>.ini

Het bestand env_<environment>.ini bevat variabelen die zijn ingesteld volgens lokale normen en die verschillen van de globale standaarden. Het bestand wordt nooit vanuit de omgevingsmap ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\ gelezen. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

Attentie:

Wijzig het bestand env_<omgeving>.ini niet. Als u enkele instellingen moet wijzigen, kopieert u de benodigde variabelen van dit bestand naar uw bestand user.ini en past u de instellingen daar aan of wijzigt u de instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Het bestand met globale standaard-omgevingsinstellingen env_global_default.ini bevat een volledige lijst met variabelen. De lokale bestanden overschrijven de variabelen die in env_global_default.ini zijn ingesteld.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen