2019 Table of Contents

Globale standaard-omgevingsinstellingen - env_global_default.ini

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Globale standaard-omgevingsinstellingen - env_global_default.ini

Globale standaard-omgevingsinstellingen - env_global_default.ini

Het bestand env_global_default.ini definieert de globale standaarden voor variabelen. Het bestand wordt gelezen uit ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\.

Attentie:

Wijzig het bestand env_global_default.ini niet. Als u enkele omgevingsinstellingen moet wijzigen, kopieert u de benodigde variabelen van dit bestand naar uw bestand user.ini en past u de instellingen daar aan of wijzigt u de instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Voor variabelen die volgens uw lokale normen zijn ingesteld, raadpleegt u het bestand met omgevingsinstellingen env_<omgevingsnaam>.ini en het bestand met rolinstellingen role_<rolnaam>.ini. De lokale bestanden overschrijven de variabelen die in env_global_default.ini zijn ingesteld.

Als de variabele in het bestand env_global_default.ini gegaan door rem wordt voorafgegaan, worden de softwarestandaarden als waarde gebruikt en weergegeven. De verouderde variabelen worden aan het einde van het bestand vermeld.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen