2019 Table of Contents

Voorbeeld: Een gebruikersattribuut maken en bijwerken

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Voorbeeld: Een gebruikersattribuut maken en bijwerken

Voorbeeld: Een gebruikersattribuut maken en bijwerken

Dit voorbeeld geeft weer hoe u uw eigen gebruikersattribuut kunt maken en het model kunt bijwerken om de gewijzigde attribuutdefinitie te gebruiken.

Een gebruikersattribuut maken

 1. Maak een nieuw model en sla dit op.

  De gebruikersattributen in het model worden uit objects.inp -bestanden samengevoegd en Tekla Structures slaat de attribuutdefinities op in het bestand environment.db in de modelmap.

 2. Sluit het model.

 3. Maak met een standaard teksteditor in de modelmap een invoerbestand dat objects.inp heet.

 4. Voer de volgende gegevens in objects.inp in. Raadpleeg voor details over de eigenschappen in de tekenreeks voor attributen objects.inp.

  /***************************************************************************/

  /* Part attributes */

  /***************************************************************************/

  part(0,"Part")

  {

  /* User defined tab page */

  tab_page("My UDA tab")

  {

  /* User defined attribute */

  attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no, none, "0,0", "0,0")

  {

  value("", 0)

  }

  }

  tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)

  modify (1)

  }

  /***************************************************************************/

  /* Column attributes */

  /***************************************************************************/

  column(0,"j_column")

  {

  /* Reference to the user defined tab page that is defined above in */

  /* the part() section: */

  tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)

  modify (1)

  Als u het voorbeeldtekstbestand wilt zien, klikt u op objects.inp - voorbeeld 1

  Opmerking:

  Als u een gebruikersattribuut wilt maken dat ook op nummering van invloed is, stelt u de eigenschap special_flag van het attribuut in op yes (het is no in het bovenstaande voorbeeld). De definitie moet zich ook net als in het bovenstaande voorbeeld van de tab_page in de sectie part bevinden en de sectie column ( beam , enzovoort) hoeft er maar één referentie naartoe te hebben.

 5. Sla objects.inp op.

De gebruikersattribuut testen

 1. Open het model.

 2. Maak een stalen kolom.

 3. Dubbelklik op de stalen kolom om de eigenschappen in het eigenschappenvenster te openen.

 4. Klik op de knop Meer.

 5. Ga naar het tabblad Mijn UDA.

 6. Voer in het vak Mijn UDA een waarde in.

 7. Klik op Wijzig.

 8. Kopieer de stalen kolom.

 9. Controleer het vak Mijn UDA van de nieuwe stalen kolom.

  De attribuutwaarde is ook gekopieerd.

 10. Sluit het model.

Het gebruikersattribuut wijzigen om het uniek te maken

 1. Open het bestand objects.inp in de modelmap met een standaard teksteditor.

 2. Voer unique_ vóór het gebruikersattribuut in.

  /***************************************************************************/

  /* User-defined attributes */

  /***************************************************************************/

  part(0,"Part")

  {

  /* Common tab pages for part attributes */

  tab_page("My UDA tab")

  {

  unique_ attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no, none, "0,0", "0,0")

  {

  value("", 0)

  }

  }

  tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)

  modify (1)

  }

  /***************************************************************************/

  /* Column attributes */

  /***************************************************************************/

  column(0,"j_column")

  {

  tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)

  modify (1)

  }

  Dit maakt het gebruikersattribuut uniek, wat inhoudt dat de waarde van het gebruikersattribuut niet naar een ander onderdeel wordt gekopieerd.

 3. Sla objects.inp op.

  Als u het voorbeeldtekstbestand wilt zien, klikt u op objects.inp - voorbeeld 2

Het unieke gebruikersattribuut testen

 1. Open het model.

 2. Voer in het vak Mijn UDA een waarde voor een stalen kolom in en klik op Wijzig.

 3. Kopieer de stalen kolom.

 4. Controleer het vak Mijn UDA van de nieuwe kolom.

 5. De waarde is gekopieerd, dus het gebruikersattribuut in het model is niet uniek. Er is een conflict is tussen de definities in environment.db en objects.inp.

De definities van de gebruikersattributen bijwerken

 1. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer en klik in het gebied Utilities op Controleer en wijzig attribuutdefinities.

  Het dialoogvenster Controleer en wijzig de attribuutdefinities wordt geopend.

 2. Selecteer Mijn UDA in het gebied Attribuut aan de linkerzijde.

  U kunt zien dat Mijn UDA niet uniek is in de huidige instellingen, maar het is in objects.inp op uniek ingesteld.

 3. Selecteer de definitie in het gebied aan de rechterzijde.

 4. Klik op Wijzig de huidige instellingen naar de geselecteerde Objects.inp-instellingen.

  De definitie van het gebruikersattribuut is nu in het model bijgewerkt.

  Als u nu een stalen kolom kopieert die een waarde heeft voor Mijn UDA , wordt de waarde niet naar de nieuwe kolom gekopieerd.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen