Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

Instellingen in het dialoogvenster Opties

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Instellingen in het dialoogvenster Opties

Instellingen in het dialoogvenster Opties

Het dialoogvenster Opties ( Bestand  >  Instellingen  >  Opties ) bevat de huidige waarden voor een aantal instellingen van Tekla Structures.

Controleer de instellingen voordat u met modelleren begint en wijzig deze indien nodig.

De modelspecifieke instellingen in dit dialoogvenster worden in de databases options_model.db en options_drawings.db in de modelmap opgeslagen en de gebruikerspecifieke instellingen in options.bin in uw lokale map <gebruiker>. Het wijzigen van gebruiker- of modelspecifieke opties in het dialoogvenster Opties vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

U kunt uw eigen instellingen ook opslaan met de knop Opslaan. Het bestand standard.opt wordt in de map \attributes onder de modelmap opgeslagen. Mogelijk wilt u dit bestand naar uw bedrijfsmap kopiëren. Als u een model maakt, wordt het bestand standard.opt vanuit de bedrijfsmap gelezen.

De opties in het dialoogvenster Opties worden hieronder beschreven.

Instellingen voor de clash check

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Afhankelijk van hoe de objecten die voor de clash check worden geselecteerd, zijn gemodelleerd, worden er verschillende clash check-instellingen gebruikt. Als u bijvoorbeeld instortvoorzieningen als deuvels, stalen onderdelen of wapeningsstaven hebt gemodelleerd, zijn respectievelijk boutinstellingen, onderdeelinstellingen of wapeningsinstellingen van belang.

Raadpleeg voor meer informatie over de clash check Clashes detecteren.

Optie

Beschrijving

Toegestane inbrandingvolume

Definieert de toegestane clash check-tolerantie als kleine botsingen aanvaardbaar zijn en kunnen worden genegeerd.

Als het clash-volume kleiner is dan de opgegeven waarde is (bijvoorbeeld 1 mm 3 ), wordt de clash niet gemeld.

Voer de waarde in de huidige volume-eenheden in.

Clash check tussen bout en gebout onderdeel

Definieert of het model wordt gecontroleerd op clashes die tussen bouten en de gerelateerde geboute onderdelen voorkomen.

Als u Ja selecteert, controleert Tekla Structures de bouten met de werkelijke geometrie van de geboute onderdeelprofielen inclusief afrondingen en het gebruik van de werkelijke boutafmetingen.

De clash check-speling voor bouten definiëren

Hiermee controleert u of bouten met onderdelen botsen en of er voldoende ruimte is om de bouten te bevestigen.

Voer de waarden voor de speling ten opzichte van de boutkop of moerdiameter d (de grotere waarde) en de dikte van de moer t in. De speling vóór de geboute onderdelen is hetzelfde als de boutlengte.

Als u geen waarde invoert, gebruikt Tekla Structures de standaardwaarde.

Als u de selectievakjes uitschakelt, is de speling nul.

Als Tekla Structures de boutkop of moerdiameter niet kan vinden in de boutendatabase, wordt de steeldiameter gebruikt.

Wapeningsstaaf versus onderdeelspeling (negatieve waarde om overlapping toe te staan)

Definieert de minimale speling of de toegestane overlap voor wapeningsstaven als deze met stalen onderdelen worden vergeleken.

Als u wapeningsstaven met stalen onderdelen wilt laten overlappen en de ribben van staven wilt laten negeren, vult u een negatieve waarde in. De maximale overlapping is de werkelijke staafradius.

Tekla Structures controleert alleen de afstand van de staafzijde tot het onderdeel. Tekla Structures controleert niet de afstand van het staafuiteinde tot het onderdeel.

Als u het selectievakje uitschakelt, controleert Tekla Structures de speling niet.

Wapeningsstaafspeling (negatieve waarde om overlapping toe te staan)

Definieert de minimale speling of de toegestane overlap voor wapeningsstaven als deze met andere wapeningsstaven worden vergeleken.

Als u wapeningsstaven wilt laten overlappen, voert u een negatieve waarde in.

Als u het selectievakje uitschakelt, controleert Tekla Structures de speling niet.

Dikte van de dekking van de wapeningsstaaf

Definieert de dekkingsdikte van de wapeningsstaaf.

Tekla Structures controleert de dekkingsdikte met het onderdeel waartoe de wapeningsstaaf behoort. Tekla Structures controleert alleen de afstand van de staafzijde naar het onderdeeloppervlak. Tekla Structures controleert niet de afstand van de staafuiteinden naar het onderdeeloppervlak. Als de staaf door een onderdeel steekt, wordt een clash gemeld, zelfs als de staaf zich volledig binnen een betonelement of stort bevindt.

Als u het selectievakje uitschakelt, controleert Tekla Structures de dekkingsdikte niet.

Componentinstellingen

Tekla Structures gebruikt de gegevens in het dialoogvenster Componenten wanneer het onderdelen met componenten maakt.

Componenteigenschappen die in componentdialoogvensters zijn gemaakt, overschrijven deze instellingen. Tekla Structures gebruikt deze instellingen alleen als de bijbehorende vakken in de componentdialoogvensters leeg zijn.

Als u hier instellingen wijzigt, past Tekla Structures de nieuwe instellingen alleen toe op componenten die u daarna maakt. Componenten die zijn gemaakt voordat de voorkeuren werden gewijzigd, blijven ongewijzigd.

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Optie

Beschrijving

Profielnamen

Definieert parametrische profielprefixen voor platen. Het is belangrijk dat profielnamen correct worden ingesteld zodat u filters en wizards effectief kunt gebruiken.

Profielnamen moeten voorkomen in de profieldatabase. Als u een parametrische profiel wilt gebruiken dat geen naam in de database heeft, moet u het eerst aan de Profielendatabase toevoegen en het vervolgens hier invoeren. Tekla Structures gebruikt de Gezette plaat prefix als u gezette platen in componenten gebruikt.

Bouten

In componenten gebruikt Tekla Structures Factor bout-randafstand en Vergelijk randafstand met om te controleren of de gemaakte bouten zich niet te dicht bij de rand van een onderdeel bevinden en waarschuwt u als dat wel het geval is. Controleer of Factor bout-randafstand is ingesteld volgens de standaard die u gebruikt. De standaardinstelling voor de afstand van de rand is afhankelijk van uw omgeving.

Vergelijk randafstand met definieert of de randafstandcontroles zijn gebaseerd op een bout- of gatdiameter.

Om de standaard bouteigenschappen te definiëren die in verbindingen moeten worden gebruikt, selecteert u een Boutnorm en een Boutdiameter.

Onderdelen

Met Materiaal van onderdelen definieert u de standaardkwaliteit van het materiaal van het onderdeel.

Onderdeelstartnummers definieert de startnummers voor onderdelen die Gelast aan hoofdonderdeel en Gelast aan aangelast onderdeel , Losse onderdelen en Merk no. los onderdeel zijn.

Controleer deze instellingen met de nummeringsserie die u definieert om er zeker van te zijn dat ze niet overlappen. Als ze overlappen, kan Tekla Structures twee niet-identieke onderdelen met hetzelfde onderdeelnummer maken. Hierdoor wordt in het Logboekbestand historie nummeren een fout gegenereerd.

Instellingen van tekeningmaatlijnen

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Raadpleeg voor meer informatie over maatlijninstellingen Bemating definiëren.

Optie

Beschrijving

Verbreden

Deze instelling definieert de standaardwaarde voor Maximale maat voor verbreden maatlijnen en Verschaling verbreding.

Als u de verbreding van de maatlijnen inschakelt, wordt een maatlijn in de tekening, die smaller is dan de ingestelde grenswaarde, vergroot. In Maximale maat voor verbreden maatlijnen definieert u de standaardwaarde voor deze limiet.

In Verschaling verbreding definieert u of u Afhankelijk van vensterschaal of Model als de verbredingslimiet gebruikt:

  • Als u Papier selecteert, wordt de verbredingslimiet vermenigvuldigd met de vensterschaal.

  • Als u Model selecteert en de schaal 1:10 is, worden alle maatvoeringen die kleiner zijn dan 10 mm verbreed, ongeacht de schaal van de tekening.

Raadpleeg voor meer informatie over verbrede maatlijnen Verbrede maatlijnen maken.

Absolute maten

Toon nul in absolute maatvoering > Ja geeft nul weer bij het nulpunt van absolute maatvoering.

Teken absolute maatlijnteksten parallel met de maatlijn > Ja geeft de maatvoering parallel aan maatlijnen in absolute maatvoering weer.

Raadpleeg voor meer informatie Het uiterlijk van absolute maten wijzigen.

Maten in tags

Eenheden , Decimalen en Nauwkeurigheid definiëren de standaardeenheid, -decimalen en -nauwkeurigheid die in maatlijntags worden gebruikt.

Beschikbare eenheden: mm, cm, m, voet - inch, cm/m, inch, voet.

Beschikbare opmaken: ###, ###[.#], ###.#, ###[.##], ###.##, ###[.###], ###.###, ### #/# en ## # /##.## #.

Beschikbare nauwkeurigheid 0.00, 0.50, 0.33, 0.25, 1/8, 1/16, 1/32, 1/10, 1/100, 1/1000

Toon maten in middelste tag van automatische maten definieert of u dubbele maatlijntags in merk-, onderdeel-, betonelement- of overzichttekeningen wilt hebben.

Raadpleeg voor meer informatie over automatische dubbele maatlijnen Wat zijn automatische maatlijnen op aanzichtniveau?.

Raadpleeg voor meer informatie over handmatige dubbele maatlijnen Handmatig dubbele maatlijnen toevoegen.

Als Tekla Structures de tekening maakt, voegt het de onderste maatlijntag in de geselecteerde eenheid, decimalen en nauwkeurigheid toe.

Voeg label aan wapening toe

Instellingen maatlijnlabel en Instellingen voor maatlijnlabel met tags definiëren de vooraf ingestelde bestanden met eigenschappen die voor maatlijnlabels en maatlijnlabels met tags worden gebruikt.

Met de optie Maatlijninstellingen kunt u het maatlijneigenschappenbestand in het dialoogvenster Maatlijneigenschappen opslaan en bij de bemating van staven in gebruik nemen.

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van maatlijnen en tags Maatlijnen aan wapening toevoegen.

Maatlijn

Met Lengte van aanhaallijnen van maatlijnen voor lijnpijl definieert u de lengte van de lijnverlengingen voor maatlijnen met lijnpijlen.

Lijnverlengingen worden niet toegepast op maatlijnen die andere pijlen hebben dan lijnpijlen en bepaalde referentiepunten van maatlijntypen.

Voor de optie Tapstoelopende schuine wapeningsgroep kunt u schuine of horizontale weergave selecteren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van tapstoelopende schuine wapeningsgroepmaatlijnen die schuine worden weergegeven:

Voor de optie Tapstoelopende gebogen wapeningsgroep kunt u gebogen of horizontale weergave selecteren.

Hieronder ziet u een voorbeeld van tapstoelopende gebogen wapeningsgroepmaatlijnen die gebogen worden weergegeven:

Tekeningobjectinstellingen

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Optie

Beschrijving

Vellingkant

Met Lijnkleur definieert u de standaardlijnkleur van de vellingkanten in tekeningen.

Met Lijntype definieert u het standaardlijntype van de vellingkanten in tekeningen.

Deze waarden worden overschreven door de waarden die in het dialoogvenster Vellingkant Eigenschappen zijn ingesteld.

Raadpleeg voor meer informatie over vellingkanten Vellingkanten in tekeningen.

Algemene instellingen

OPMERKING: De Autosave -instellingen op deze pagina zijn gebruikerspecifiek. Alle andere instellingen zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Optie

Beschrijving

Autosave

Autosave interval: Autosave na iedere xx modeleer- of bewerkcommando's definieert hoe vaak Tekla Structures een model en een tekening automatisch opslaat.

Dit getal geeft het aantal door u gegeven commando's weer. Als u bijvoorbeeld veel objecten zonder onderbreking ( Esc ) maakt, wordt dit als één commando gerekend.

Met Autosave na genereren iedere xx tekeningen definieert u het aantal tekeningen waarna Tekla Structures automatisch uw werk opslaat.

Raadpleeg voor meer informatie:

Een model opslaan

Automatisch opslaan in de multi-user modus

Standaard aanpasbaarheid

Uit betekent dat aanpasbaarheid niet is gedefinieerd.

Met Relatief definieert u dat handles hun relatieve afstand tot de dichtstbijzijnde onderdeelvlakken in verhouding tot de totale grootte van het onderdeel behouden.

Met Vast definieert u dat handles hun absolute afstand tot de dichtstbijzijnde onderdeelvlakken behouden.

U kunt de instellingen voor de aanpasbaarheid ook voor elk onderdeel apart wijzigen. Deze wijzigingen overschrijven de standaardinstellingen in het dialoogvenster Opties.

Raadpleeg voor meer informatie over aanpasbaarheid De aanpasbaarheid van wapening, oppervlakten of vellingkanten in onderdelen wijzigen.

Modelleerinstellingen laden

Gebruik de instellingen op het tabblad Pijlgrootte om lasten in modelvensters te verschalen.

Gebruik de instellingen op de andere tabbladen van deze pagina om de bouwcode en veiligheidsfactoren te definiëren die Tekla Structures in de lastencombinatie gebruikt.

OPMERKINGEN:

  • De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.
  • U zou de bouwcode en veiligheidsfactoren tijdens het project niet hoeven wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, moet u ook de lastengroepstypen wijzigen en de lastencombinaties controleren.

Nummeringsinstellingen

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Optie

Beschrijving

Posnummer scheidingsteken

Definieert het standaardscheidingsteken voor het posnummer. De opties zijn punt (.), komma (,), slash (/) en afbreekstreepje (-).

Scheidingsteken voor positienummer wapening

Definieert het standaardscheidingsteken voor het positienummer van de wapeningsstaaf. De opties zijn punt (.), komma (,), slash (/) en afbreekstreepje (-).

Posnummer type

Hiermee definieert u het standaardtype voor het onderdeelnummer. De opties zijn Posnummer en Gecombineerd merk-/posnummer.

Oriëntatiesymboolinstellingen

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Raadpleeg voor details over wat de onderdeeloriëntatie beïnvloed en hoe Onderdeeloriëntatie aangeven.

Optie

Beschrijving

Noorden

Met Project noord (graden tegen de klok in t.o.v. globale x) definieert u in het model welke richting het noorden is. Geef de waarde op in graden tegen de klok in vanaf de globale x-as.

Kijkrichting onderdeel

Bepaalt vanuit welke richting onderdelen worden bekeken in tekeningen.

Hoeklimiet ligger

Hoeklimiet kolom

Tekla Structures gebruikt limiethoeken om bij het maken van oriëntatielabels te bepalen of een onderdeel een ligger of een kolom is. Tekla Structures behandelt onderdelen die buiten deze limiet vallen als schoren.

Onderdelen meer dan 80° schuin zijn kolommen.

Onderdelen minder dan 10° schuin zijn liggers.

Voorkeurslocatie label

Definieert de locatie van onderdeellabels in tekeningen, naar het linker- of rechteruiteinde van het onderdeel.

Label altijd op het midden van de kolom

Deze instelling is alleen van invloed op kolommen.

Ja plaatst onderdeellabels in het midden van kolommen in aanzichten. Als u de oriëntatie van het onderdeel wilt aangeven, neemt u de kompasrichting ( Aanzichtsrichting ) op in het onderdeellabel.

Nee plaatst onderdeellabels op dezelfde flens in overzicht- en merktekeningen.

Instellingen stavenset

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek en zijn alleen van toepassing op stavensets, niet op enkelvoudige wapeningsstaven, wapeningsstaafgroepen of wapeningsnetten. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw wordt gestart, maar u moet het commando Stavenset > Stavensets opnieuw genereren op het tabblad Beton gebruiken om de wijzigingen op bestaande stavensets in het model toe te passen.

Optie

Beschrijving

Betonnen dekking

Definieer als volgt de standaarddikte van de betonnen dekking tussen de staven in stavensets en de volgende vlakken van betonnen onderdelen of stortobjecten:

  • Bovenzijde
  • Onderzijde
  • Zijden

De betonnen dekking op objectzijden volgt het globale coördinatensysteem van het model, niet het huidige werkvlak.

U kunt instellingen van betonnen dekking ook voor elk onderdeel afzonderlijk definiëren met gebruikersattributen. Deze wijzigingen overschrijven de standaardinstellingen in het dialoogvenster Opties. Raadpleeg voor meer informatie De dekkingsdikte van de wapening definiëren.

Te maken minimale lengtes

Definieer de Minimale staaflengte om te voorkomen dat Tekla Structures wapeningsstaven maakt die te kort zijn. Deze instelling is hoofdzakelijk voor rechte staven. Voer de minimale staaflengte in als Afstand of als Coëfficiënt van staafdiameter.

Definieer de Minimale rechte begin/einde beenlengte voor gebogen wapeningsstaven. Voer de minimale beenlengte in als Afstand of als Coëfficiënt van staafdiameter.

Afronding

Definieer of de lengten van rechte staven, de eerste en laatste benen en de tussenliggende benen in het model worden afgerond en of de staaflengten naar boven, beneden of naar het dichtstbijzijnde geschikte getal volgens de afrondingsnauwkeurigheid worden afgerond.

Definieer op de splitserlocatie hoeveel de staaflengten naar boven kunnen worden afgerond.

Afrondingsinstellingen zijn ook beschikbaar in de eigenschappen Stavenset en in de eigenschappen Aanpasser wapeningseigenschap.

Tredeverloop

Definieer de waarden van de verlopende trede voor rechte staven, eerste en laatste benen en tussenliggende benen.

Instellingen voor tredeverloop zijn ook beschikbaar in de eigenschappen Stavenset en in de eigenschappen Aanpasser wapeningseigenschap.

Instellingen eenheden en decimalen

OPMERKING: De instellingen op deze pagina zijn modelspecifiek. Het wijzigen van de instellingen vereist niet dat Tekla Structures opnieuw moet worden gestart.

Het nummer dat zich rechts van elke optie bevindt, geeft het aantal decimalen aan. Het aantal decimalen is van invloed op de invoer- en opslagnauwkeurigheid. Gebruik altijd voldoende decimalen.

Raadpleeg voor meer informatie over instellingen voor eenheden en decimalen Eenheden en decimalen wijzigen.

Optie

Beschrijving

Lengte

mm , cm , m , in (decimaal) , ft (decimaal) , ft-in

Hoek

o , rad

Veerconstante

Rotatieveerconstante

Factor

Voer een waarde in met de pijlknoppen.

Kracht

Verdeelde last

Oppervlaktelast

Moment

Verdeeld moment

Temperatuur

oC , oF , K

Deformatie

Profiel afmetingen

Hoek

o , rad

Gebied

Weerstandsmoment

Traagheidsmoment

mm4 , cm4 , in4

Traagheidsradius

Constante torsie

mm4 , cm4 , in4

Buigconstante

mm6 , cm6 , in6

Verfoppervlak

Sterkte

Modulus

Dichtheid

Gewicht

Rek

o/oo , %

Thermische uitz. coëf.

1/oC , 1/ oF , 1/K

Ratio

o/oo , %

Volume

Lengte

mm , cm , m , in (decimaal) , ft (decimaal) , ft-in

Hoek

o , rad

Wapeningsgebied

Dwarswapening

Gewicht

Massa/lengte

Volume

Kracht

Verdeelde last

Oppervlaktelast

Moment

Temperatuur

oC , oF , K

Spanning

Deformatie

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen