Referentie voor geavanceerde opties

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Referentie voor geavanceerde opties

Referentie voor geavanceerde opties

Variabelen passen uw versie van Tekla Structures aan. Ze stellen bijvoorbeeld verschillende bestandsnamen en de locaties in, definiëren symbolen die in tekeningen worden gebruikt, wijzigen hoe nummering wordt uitgevoerd, enzovoort.

Waarden van variabelen controleren en wijzigen

De meeste variabelen zijn beschikbaar in de gebruikersinterface. Als u de opties wilt openen, klikt u in het menu Bestand > Instellingen en in het gebied Instellingen selecteert u Variabelen.

Sommige variabelen worden niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties weergegeven en kunnen alleen in initialisatiebestanden worden ingesteld. De documentatie van de optie vermeldt of dit het geval is.

De voor de variabelen gegeven standaardwaarden in de documentatie zijn voor de standaardomgeving. De waarden kunnen in gelokaliseerde omgevingen verschillen. Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen die in uw projecten worden gebruikt, moet u de variabelen toevoegen in een initialisatiebestand dat zich in een project- of bedrijfsmap bevindt. De instellingen in de initialisatiebestanden wijzigen geen bestaande selecties in modellen. Ze worden gebruikt wanneer u een nieuw model maakt en wanneer u waarden voor opties toevoegt die geen vorige waarde in het model hebben.

Als u alle waarden van variabelen wilt weergeven die in het huidige model zijn ingesteld, inclusief die in initialisatiebestanden zijn ingesteld, klikt u op de knop Naar bestand schrijven aan de onderzijde van het dialoogvenster Variabelen.

De documentatie voor variabelen zoeken

Als u de documentatie wilt bekijken voor die variabelen die in het dialoogvenster Variabelen worden weergegeven, selecteert u een variabele in het dialoogvenster en drukt u op uw toetsenbord op F1. Hierdoor wordt de juiste Help-pagina voor de optie geopend en deze biedt vaak extra informatie, zelfs voor de opties die in het dialoogvenster zelf een korte omschrijving hebben.

Hier in de documentatie geven we de variabelen alfabetisch weer (zie de bijgevoegde lijst), waarbij de voorloopletters XS worden genegeerd. Onder A vindt u bijvoorbeeld de variabele XS_AISC_WELD_MARK , onder B XS_BACKGROUND_COLOR, , enzovoort. De variabelen die met XSR beginnen, worden weergegeven onder R.

Tip:

Gebruik de Zoektool voor variabelen om documentatie op de naam van de variabele te zoeken.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen